Nova tribina u okviru ciklusa predavanja generala i oficira ARBiH


Udurženje „Mladi muslimani“ u okviru ciklusa predavanja generala i oficira Armije RBiH (koja za cilj imaju osvježavanje vrijednosti i vraćanje ugleda Armiji RBiH, kao i sjećanje na period agresije na BiH) organiziralo je u srijedu 18. 04. 2018. godine u prostorijama Udruženja u Sarajevu tribinu na kojoj je gost predavač bio Suad Ćupina, oficir ARBiH i dobitnik „zlatnog ljiljana“, najvišeg ratnog odlikovanja RBiH.

 

Tribina pod nazivom „IZDAJA I ODBRANA HERCEGOVINE“ naslovljena u duhu knjige našeg gosta, za zadak je imala da afirmira pomalo zaboravljeno pitanje dvostruke agresije na Hercegovinu u periodu 1992 – 1995. godine.

 

Ćupina, kao sudionik ovih događaja od 1991. godine, iz svog diskursa razumijevanja stvari apostrofirao je nekoliko važnih momenata. Govorio je o nizu specifičnosti koje su obilježile agresiju na Hercegovinu. Naglašavajući zajedničko, pa često i sinhronizovano djelovanja oba agresora, i hrvatskog i srpskog, protiv Bošnjaka Hercegovine i Armije RBiH. Objašnjavajući složenost situacije u kojoj su se nalazili Bošnjaci Hercegovine, a posebno Mostara. Ćupina je također govorio i o brojnim dokumentima koje posjeduje, a koje je objavio 2006. godine kroz svoju knjigu „Izdaja i odbrana Hercegovine ’91 – '95“, koji na plastičan način dokazuju umješanost stranih agresora u agresiju na BiH.

 

Na tribini je riječ uzeo i Sejo Omeragić, kao recenzent pomenute knjige, ratni izvještač i reporter te govorio o važnosti ovoga pitanja, njegovog rasvjetljavanja i razumijevanja. Omeragić je naglasio da iako se niz ovih dokumenata koristio i tokom suđenja u Hagu za ratne zločine tokom agresije na BiH, konačna istina i pravda nisu definitivno afirmirane.

 

Kraj tribine obilježila je diskusija, gdje su prisutni ponukani aktuelnošću ovoga problema imali brojna pitanja na koja je gost detaljno odgovarao.

Ženska sekcija organizira tribinu "temom "POLOZAJ ŽENE, MUSLIMANKE, U MANJEM BH ENTITETU"

           


U utorak, 18. aprila 2018. godine, u prostorijama Udruženja „Mladi muslimani“ u Morića hanu, ženska sekcija Udruženja organizirala je tribinu za žene sa temom "
POLOŽAJ ŽENE, MUSLIMANKE, U MANJEM BH ENTITETU"

Uvodničar tribine bila je Emina Hajdarević.

Cijelo druženje je proteklo u veoma živoj i prijatnoj atmosferi. Svojim iskrenim nastupom predavačica iz Zvornika je oduševila sve prisutne. Njeno svjedočenje o životu u manjem bosanskohercegovačkom entitetu je bilo potresno. Puno teških i bolnih priča, realnih situacija sa kojima se Bošnjaci – uglavnom povratnici, susreću svakodnevno. Ali i onih svijetlih primjera prkosa i borbe hrabrih Bošnjakinja.

Prof. Amila Fočo dala je uvod ovoj tribini, govoreći o ciljevima Udruženja „Mladi Muslimani“ te je naglasila važnost upotrebe termina entitet, a ne republika kada se govori o manjem bh entitetu.

Nakon predavanja razvila se vrlo živopisna diskusija o problemima sa kojima se susreću Bošnjaci u čitavoj zemlji. A kao zaključak se definisao stav o važnosti i potrebi stalnog podizati svijest o vrijednostima koje Bošnjaci kao narod posjeduju.

 

Gost Nezim Halilović Muderris. Ciklus predavanja generala i oficira Armije RBiH.


Udurženje „Mladi muslimani“ u okviru ciklusa predavanja generala i oficira Armije RBiH (koja za cilj imaju osvježavanje vrijednosti i vraćanje ugleda Armiji RBiH, kao i sjećanje na period agresije na BiH) organiziralo je u srijedu 31. 1. 2018. godine u prostorijama Udruženja u Sarajevu tribinu na kojoj je gost predavač bio Nezim Halilović Muderris, komadant 4. muslimanske brigade, te dobitnik najvećih ratnih priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatni grb sa mačevima.

Predavanje pod naslovom „Moj ratni put“ i specifičan dar umjeća lijepog pripovjedanja obezbjedile su prisutnima razumijevanje šire slike agresije na BiH, posebice na prostoru Konjica, ali i uloge običnih ljudi - boraca u borbi za svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Predavač je u svom ekspozeu naglasio nekoliko važnih neodvojivih elemenata, kao što su važnost naglašavanja termina agresija na BiH, koja je defacto i izvršena, kao i termina genocid koji se u BiH dogodio. Također je predavač pojasnio da su ovakva predavanja veoma značajna za mlade ljude da saznaju šta se dešavalo u periodu 1992 – 1995. godine jer u obrazovnom sistemu nemaju mogućnost saznanja takvih informacija i istine.

Tokom predavanja, Muderris je slikovito govorio o svom uključenju u Armiju RBiH, nizu dešavanja na organizaciji otpora, konstantno dodajući niz konkretnih događaja koji su slušaocima bili posebno interesantni. Ono što je Predavač konstantno podvlačio jeste upravo značaj običnog vojnika, njegov značaj i značaj sjećanja i spominjanja tih ljudi, posebno šehida.

Svoje predavanje Muderris je završio jednom značajnom porukom svima prisutnima, da se sjećanje na ovaj period ne smije zaboraviti, da se mlađi naraštaji moraju upoznavati sa ovim dijelom bosanskohercegovačke historije, a to bi se na najbolji način moglo postići pisanjem knjiga, priča, sjećanja učesnika, jer se na taj način jedino može sačuvati od zaborava.


                          

 

                          

Zbornik studenstkih radova o Aliji Izetbegoviću „BOSNA PRIJE SVEGA“.

         Sa ponosom obavještavamo cijenjene članove i simpatizere da je ovih dana iz štampe izašao Zbornik studenstkih radova o Aliji Izetbegoviću „BOSNA PRIJE SVEGA“.


        Zbornik je nastao kao rezultat studentske konferencije o Aliji Izetbegoviću održane 22. Oktobra 2016. godine u GHBB, u Sarajevu. Izdavači zbornika su: Muzej Alija Izetbegović, Udruženje „Mladi muslimani“ i Fond Bošnjaci. A urednik zbornika je prof. Admir Mulaosmanović.


         
          Zbornik sadrži devet studenstkih radova, koji tretiraju različite segmente života, te političkih ideja i vizije Alije Izetbegovića.
 Pod mentorstvom prof. Mulaosmanovića, ovaj zbornik donosi radove: 


Armin Džunuzović, BA - ALIJA IZETBEGOVIĆ I MLADOMUSLIMANSKI POKRET
Dino Proha, Ba - LIDER I PREDSJEDNIK
Alma Kubura - IZETBEGOVIĆEV ODNOS PREMA PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE
Merjem Mekić - IZERBEGOVIĆEVA VIZIJA SAD – A
Aziz Skopljak - ODNOS ALIJE IZETBEGOVIĆA PREMA ULEMI I ISLAMSKOJ ZAJEDNICI
Aida Sadiković Mehonić - ZAVORSKI DANI ALIJE IZETBEGOVIĆA – VRIJEME PRODUKTIVNOSTI
Hfz. Fatima Camić - TEMELJNE IDEJE ISLAMSKE DEKLARACIJE
Merjem Brković - POLITIČKA VIZIJA ALIJE IZETBEGOVIĆA

         Ovaj skup radova je odličan pokazatelj kako mladi ljudi, danas, razmišljaju i razumijevaju ulogu i značaj prvog predsjednika RBiH. 

          Na kraju, preostaje samo najaviti skoru promociju zbornika!