Učešće na studentskim susretima organizacije „Besader“

U periodu od  6. do 10. marta 2013. u termalnoj rivijeri Kizilic hamam kod Ankare održani su 6. redovni susreti studenata sa Balkana koji studiraju u Turskoj. Organizator susreta je organizacija Besader koja je iste organizirala sa idejom jačanja regionalne saradnje između muslimana Balkana, kako onih koji žive u Turskoj a porijeklom su sa Balkana, tako i onih koji žive u Albaniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj gori , Sandžaku te drugim zemljama.

Ovogodišnjim susretima, pored 400 studenata, bilo je prisutno i oko 100 gostiju. Pored Tule Edina, koji je ujedno bio i predavač na ovim susretima sa temom „Kur'anske metode i tehnike razmišljanja“, studentskim susretima je prisustvovalo još i 10 gostiju iz BiH. Ispred udruženja Mladi Muslimani bili su prisutni predsjednik Edhem Bakšić te 80-godišnji članovi organizacije Ismet i Azijada Kasumagić, žrtve komunističke represije u bivšoj Jugoslaviji.
Najveće interesovanje studentske omladine, kao i ostalih gostiju, čak i ovacije, izazvao je nastup ovih uvijek duhom mladih pripadnika mladomuslimanskog pokreta, zatvorskih drugova rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića. Oni su na svečanom otvaranju susreta otpjevali koračnicu organizacije „Mladi Muslimani“ iz 1939. godine.
U trodnevnim susretima, gosti iz BiH imali su priliku da se susretnu i porazgovaraju sa oko 180 studenata „bosanskog govornog područja“ prije svega iz BiH, te Sandžaka, Kosova (tzv. „Goranci“) i Crne gore koji studiraju na raznim fakultetima u različitim turskim gradovima, od Ankare, Istanbula, Burse do drugih manjih mjesta. I utisci studenata i utisci gostiju su da su ovakvi susreti vrlo korisni i potrebni, i pored postojećih jezičkih barijera koji su iziskivali određene napore u prevođenjima sa turskog, bosanskog i albanskog na druga dva „zvanična“ jezika ovih susreta.