U sjeni velikih heroja

Prezentacija našeg udruženja na Trećim susretima Bošnjačke omladinske mreže, održanim početkom avgusta 2004. godine u Sarajevu

Nekada, u sasvim određenom spletu okolnosti, jednom narodu je u borbi za opstanak njegovog bića, vjere i identiteta potreban mali broj velikih heroja. Nekada, su opet takve prilike da je tom narodu za opstanak potreban veliki broj malih heroja. Velike heroje i '39. i '83. i devedesetih i u godinama između ovaj narod je imao u pripadnicima MM. O tome šta je mali broj velikih heroja učinio i podnio za svoju vjeru i za svoj narod neću govoriti. O tome govori sloboda. O tome govori Bosna i Hercegovina. O tome nam može kazati i Noel Malkolm ali ne u nekakvoj opširnoj istoriji Bosne u kojoj se spominje svaki kamen, nego u onoj kratkoj, sažetoj povjesti gdje se spominje samo ono što spomena je vrijedno.

Na meni je da kažem šta to danas rade Mladi Muslimani. Oni zajedno sa vama dijele prilike u kojima naš narod ima potrebu za velikim brojem malih heroja a to znači da su nam potrebni ljudi koji ne moraju puno patiti ali moraju puno raditi.

Nažalost, nekada se naš rad i od nekih naših članova, i od onih koji sarađuju sa nama, i onih koji se susreću sa nama tumači isključivo u sjeni onih generacija našeg udruženja čije su žrtve svijetlim usudom ove zemlje.

Tačno je, mi danas jesmo u sjeni velikih heroja. Ali mi nismo samo u sjeni; još smo nešto. Mi smo njihova sjenka, a sjenka prati. Mi pratimo njihov put i to ćemo i dalje činiti.

Našu prezentaciju neće slijediti slajdovi jer smo nedavno u Svrzinoj kući imali opširnu prezentaciju našeg rada.

Same prostorije koje koristimo uz ljubaznost Islamske zajednice dovoljne su da pokažu da mi želimo biti i da jesmo društveno korisni. Mnoge svadbe i diplome «raduju se» kod nas. Tokom ramazana ah, pa haman, cijeli Univerzitet «omrsi se» kod nas. Mnogi džemati svoje sastanke održavaju kod nas.

Prostorije Udruženja - klub u Morića hanu

U našoj biblioteci ima i takvih knjiga koje smo sami izdali, kao i onih u čijem smo promoviranju učestvovali. Predah između dvije knjige je časopis, pa smo i na njemu poradili. Ono što se pročita kroz zabavu i provjeravamo pa smo upriličili više kvizova od kojih jedan na TV Hayat. Knjige i predavanja podižu vjersku svijest koja nalaže solidarnost sa braćom u Palestini, pa svake godine obilježavamo «Dan podrške narodu Palestine» u čemu nam se priključio i džemat Mozaik. Mi u BiH nemamo Sveti hram, ali imamo svetu dužnost: Ne zaboraviti jedan grad. Zato naša kulturna, horska i dramska sekcija čuvaju sjećanje na Srebrenicu. Dokaz da mrtvi neće biti zaboravljani postoji sve do tad dok se ne zaboravljaju živi. Nismo zaboravili naše žive, pa smo uložili veliki napor da se nekim povratnicima u Istočnu Bosnu obnovi džamija, poprave kuće i dostave neophodne potrepštine.

* * *

Koegzistencija institucija, organizacija i džemata islamskog ili bošnjačkog profila okružena je dvjema ljepotama i jednim zlom. Jedna ljepota je kur'anska i ona kaže «Neka se natječu oni koji hoće da se natječu». I druga je ljepota kur'anska i veli «Potpomažite se u činjenju dobra». Zlo se sastoji u zavisti i nipodaštavanju rada drugih. Mi smo ovdje da pokupimo ljepote, a odbacimo zlo.