KONFERENCIJA «SAVREMENI IZAZOVI – REGIONALNA SARADNJA»

Imajući u vidu susrete muslimanske omladine koje smo organizirali 2007. godine na temu odnosa omladinskih organizacija i zvanične islamske zajednice, a koji su dali djelimično uspješne rezultate, odlučili smo da budemo organizatori jednog šireg (regionalnog, takoreći balkanskog) okupljanja muslimanske omladine na početku 2008. godine.

{slimbox images/stories/susreti05.jpg,images/stories/susreti05-thumb.jpg}

Odlučeno je da teme ovog skupa budu Regionalna saradnja, te Savremeni izazovi – pitanje edukacije dok je tema odnosa sa zvaničnom islamskom zajednicom uzeta kao treća, dopunska tema, koja će se razmatrati više zbog potrebe ostvarenja kontinuiteta ranije započetih projekata. Ovakav pristup je donio dobre rezultate jer su predstavnici nekih organizacija (koji su učestvovali na prošlogodišnjim susretima) iskazali zadovoljstvo što pokazujemo ozbiljnost i istrajnost u rješavanju naših zajedničkih problema, dok je istovremeno postavljanje tri teme o kojima se može diskutirati doprinjelo većoj zanimljivosti i sadržajnosti samih susreta.

{slimbox images/stories/susreti01.jpg,images/stories/susreti01-thumb.jpg; images/stories/susreti02.jpg,images/stories/susreti02-thumb.jpg; images/stories/susreti03.jpg,images/stories/susreti03-thumb.jpg; images/stories/susreti04.jpg,images/stories/susreti04-thumb.jpg}

Sve teme su imale uvodničare koji su održali zanimljiva predavanja i podijelili svoja razmišljanja sa muslimanskom omladinom iz raznih krajeva BiH odnosno Balkana.

Prof. Mustafa Spahić kao uvodničar na temu odnosa mladih i IZ u svom izlaganju mnogo je isticao primjer organizacije Mladi Muslimani iz perioda komunizma u XX stoljeću te pri tome ubjedljivo argumentirao snagu morala i ideje koju su pripadnici naše organizacije iz tog vremena imali u sukobu sa onima koji su vjeru koristili lične, često i neislamske ciljeve. Istakao je da je zadatak mladih da čuvaju sebe od sebe, čuvaju druge od sebe i čuvaju sebe od drugih. Na primjerima muslimana Indonezije koji nisu bili organizirani (iako ih je bilo 200 miliona) i Holanđana, njihovih kolonizatora, koji su bili organizirani (iako ih je bilo samo 15 miliona) te primjeru nekih revolucionara koji su bili manjina, ali su znali šta hoće, prof. Spahić je dao odlične smjernice prisutnoj omladini kako treba razmišljati prilikom započinjanja budućih projekata.

{slimbox images/stories/susreti06.jpg,images/stories/susreti06-thumb.jpg}

Mesud Gulbehar, ispred IGMG, jedne od najvećih nevladinih organizacija u Evropi, kao uvodničar na temu Regionalna saradnja, istakao je primjer svoje organizacije koja djeluje u više evropskih zemalja, u sličnim ali ipak različitim uvjetima i koja ipak zahvaljujući dobroj organizaciji, prevladava sve probleme različitog zakonodavstva, socijalnih prilika, pronalaženja i zadržavanja kulturnog identiteta itd. Naglasio je da o muslimanima u Evropi trebaju pričati muslimani, a ne Evropljani nemuslimani i da je to jedna velika zadaća i emanet novih muslimanskih generacija ovog područja. Takođe je govorio o metodama rada Poslanika s.a.v.s. i njegovom ahlaku. Napomenuo je da nam je jedan musliman važan i vrijedan kao 1000. Zaključio je svoje izlaganje sa činjenicom da smo mi, muslimani, već dio Evrope, dio evropske kulture i nezaobilazan faktor i političkog i kulturnog života Evrope.

U kasnijim diskusijama, postavilo se pitanje i adekvatnog reagiranja muslimana u Evropi na karikature kojima se vrijeđa Poslanik Muhammed a.s. gdje je predstavnik ove najbrojnije muslimanske organizacije u Evropi istaknuo važnost mudrog reagiranja na ove provokacije i kazao da njihova organizacija ne podržaje demonstracije jer one samo doprinose da muslimani u očima drugih evropskih sugrađana izgledaju agresivno te da muslimani moraju imati adekvatniuje odgovore na te izazove utemeljene na sunnetu Poslanika a.s.

{slimbox images/stories/susreti07.jpg,images/stories/susreti07-thumb.jpg}

U trećem dijelu, uvodničar mr Haris Hojkurić, istaknuo da je obrazovna struktura muslimana vrlo niska; da je takva bila u prošlosti, da je danas nešto bolja ali i dalje nije zadovoljavajuća. Napomenuo je da je takva situacija svuda u svijetu ali da postoje i pozitivni trendovi npr. muslimana u SADu gdje su postali najbrojnija visokoobrazovana skupina i oduzeli takav primat jevrejskoj zajednici tog područja. Podsjetio je da su za vrijeme Otomanske imperije od 48 vezira 24 bili Bošnjaci te da je bosanski jezik 120 godina bio zvanični jezik na turskom dvoru. Istakao je i današnju poražavajuću činjenicu da muslimani, iako su narod Knjige, slabo čitaju i uče te spomenuo stav Imama Gazalija da ljudi razmišljaju na osnovu onoga što pročitaju.

U diskusijama koje su se odvijale po radnim stolovima govorilo se o mnogim «isprovociranim» temama iz uvodnih predavanja, o trenutnoj sigurnosnoj i političkoj situaciji u mjestima iz kojih dolaze učesnici, a posebno uz osvrt na dešavanja u glavnom gradu BiH i pitanje maloljetničke delikvencije u porastu te pitanju nezavisnosti Kosova, kao i problematici uvođenja vjeronauke u sistem predškolskog obrazovanja u BiH.

Zajednički zaključci su donešeni sporazumno, pitanja u vezi kojih nije bilo jednoglasnog stava nisu uvrštena u zajedničku izjavu na kraju skupa.

Naše Udruženje ocjenjuje ove susrete kao vrlo uspješne pogotovo što su omogućili širu regionalnu saradnju u budućnosti, tj. i sa predstavnicima muslimanske omladine iz Makedonije, Hrvatske, Crne Gore itd.

 

 

Predstavnici osamnaest omladinskih organizacija iz sedam država Jugoistočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija) i Njemačke na regionalnoj konferenciji pod nazivom «Savremeni izazovi – Regionalna saradnja», održanom u Sarajevu 16. februara 2008. godine, jednoglasno su donijeli slijedećeZ A K LJ U Č K E


I

  1. Omladinske organizacije i islamske zajednice država u regionu trebaju uložiti maksimalne napore u cilju unapređenja međusobnih odnosa i saradnje, koji moraju biti prošireni na lokalnom nivou.


  1. Omladinske organizacije potvrđuju svoju opredjeljenost da budu partneri islamskim zajednicama u regionu, te pozivaju organe islamskih zajednica da daju podršku mladima da budu uključeni u organe i aktivnosti islamskih zajednica, kao i da resurse islamskih zajednica prilagode potrebama mladih.


  1. Omladinske organizacije se obavezuju da aktivno rade na promoviranju islama, islamskih vrijednosti i očuvanja kredibiliteta islamskih zajednica.


  1. Pozivaju se članovi omladinskih organizacija da se aktivno uključe u rad tijela i organa islamskih zajednica, te na taj način daju podršku i iskažu svoju opredjeljenost islamskim zajednicama.


  1. Omladinske organizacije pozivaju organe islamskih zajednica da sve eventualne unutrašnje probleme rješavaju unutar struktura islamskih zajednica.


  1. Omladinske organizacije se obavezuju na pronalaženju najadekvatnijih oblika stalne komunikacije, uključujući organizaciju slične regionalne konferencije u toku 2008. godine i definiranja najmanje jedne zajedničke aktivnosti koja bi se realizovala na nivou regiona.


  1. Strateški cilj omladinskih organizacija je uspostavljanje odgovarajućeg oblika koordinacije rada omladinskih organizacija na nivou regiona.


  1. Omladinske organizacije podržavaju inicijativu uvođenja i provođenja vjeronauke u predškolskom i školskom obrazovanju u svim državama regiona.


  1. Poziva se Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da ispravi historijsku nepravdu učinjenu članovima Organizacije Mladi Muslimani, tako što će donijeti odluku o poništavanju Deklaracije Vakufskog sabora IVZ kojom se pripadnici Organizacije Mladi Muslimani isključuju iz članstva Islamske zajednice.II

Zaključci će se dostaviti relevantnim organima islamskih zajednica u regionu.

Učesnici: Organizacije i udruženja:

1. «Nahla» Sarajevo

2. «Horizont» Sarajevo

3. «Demus» Sarajevo / Tuzla

4. «Most» Tuzla

5. «Vision» Vitez

6. «Prosvjetitelj» Srebrenica

7. «Selsebil» Živinice

8. Klub studenata «Islamskog pedagoškog fakulteta» Bihać

9. «Asocijacija bošnjačkih gimnazijalaca» Sarajevo

10. «Svitanje» Sarajevo

11. «Mladi Muslimani» Sarajevo

12. Omladinski krug Mešihata IZ Slovenije

13. Omladinski krug Mešihata IZ Hrvatske

14. Internacionalni Naučni centar TUZ Podgorica / Crna Gora

15. Islamski omladinski Forum Tetovo / Makedonija

16. Muslimanski omladinski klub Novi Pazar / Srbija

17. IGMG Njemačka

18. Muslimanski omladinski klub Kosovo (učesnik student iz Sarajeva)