Mladi muslimani obilježili Dan genocida nad Bošnjacima


Udruženje ''Mladi muslimani'' 2012. godine donijelo je odluku da se 9. januar obilježava kao Dan genocida nad Bošnjacima. Kao što je historija zabilježila poznato tog dana 1992. godine samozvana „skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini“ proglasila je tzv. „srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu“. U tom trenutku ovo je bio udar na Ustavni poredak tadašnje BiH i Jugoslavije, ali je u isto vrijeme bilo otkrivanje namjera srpske politike u BiH, a to je pokretanje rata, ubijanje, silovanje, protjerivanje nesrpskog življa, odnosno jednom riječju  – GENOCID. Upravo zbog toga, Udruženje ''Mladi muslimani'' smatra ovaj datum adekvatnim za obilježavanje KAO DAN GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA. Ova ideja je značajno prihvaćena od strane mnogih organizacija, udruženja, fondacija u BiH ali i bošnjačkoj dijaspori, te se svaki 9. januara obilježi održavanjem na desetine manifestacija posvećenih Danu genocida.

 

Udruženje „Mladi muslimani“ kao pokretač ove inicijative svake godine obilježi ovaj datum prigodnom manifestacijom na prostoru više gradova Bosne i Hercegovine. 

Ove godine Dan genocida nad Bošnjacima, u organizaciji Udruženja, obilježen je u Sarajevu i Kaknju.

 

U Općini Novi Grad Sarajevo je o vremenu priprema za agresiju i genocid nad Bošnjacima, ali i historijsko – pravnim faktima i kontekstu 9. januara, govorio Edhem Bičakčić. Skupu u Novog Gradu prisustvovali su i general Atif Dudaković, kao i Nezim Halilović Muderris. Sa ove tribine bh. patriote poslale su jasnu poruku da je entitet RS dio Bosne i Hercegovine i da će tako ostati.

   

 


U Kaknju Dan genocida nad Bošnjacima Udruženje „Mladi muslimani“  obilježilo je promocijom dvije knjige iz izdavačkog opusa Udruženja „Mladi muslimani“, a koje tretiraju pitanje genocida nad Bošnjacima. Riječ je o knjigama: „Lanet oslun – Zločin nad Bošnjacima istočne Bosne“ i Zborniku radova „Genocid nad Bošnjacima 1992-1995.“ Promotor, na ovoj tribini, je bio Anes Džunuzović koji je autor prve, a urednik druge od pomenutih promoviranih knjiga. Promotor je istakao da Bošnjaci ne smiju živjeti u zabludi da je agresija na BiH okončana, te da su teritorijalne aspiracije bliskih susjeda prestale, i da je zbog toga važno što više pisati o ratnim dešavanjima, kako o zločinu i genocidu koji je počinjen nad Bošnjacima, tako i junaštvu, patriotizmu, slavi naše Armije i naše u to vrijeme snažne i dobre politike.