Aktuelno

Protestna šetnja na Dan Kudsa: Stop ubi…

U petak 5. parila 2024. godine na Dan Kudsa Udruženje Novi mozaik organizuje protestnu šetnju pod nazivom Stop ubijanju djece.Okupljanje je u 13: 30 ispred Begove džamije... Read more

03-04-2024 Hits:173 Vijesti iz BiH Sanadin

Nakba 1948 – uvod u stradanje palestin…

Skoro svaki narod u svjetskoj historiji ima svoj “Dan D” ili teške periode koji oblikuju njegov identitet i budućnost. Za Palestince to je bila Nakba – nacionalna katastrofa – kad je na pale... Read more

30-03-2024 Hits:182 Iz drugog ćoška Sanadin

„Stav“ pokrenuo podcast 8. korpus ko…

List „Stav“ pokreće podcast „8. korpus“ kojim će komandovati publicist i esejist Anes Džunuzović. Podcast „8. korpus“ zamišljen je kao medijski sljedbenik ideja i ciljeva Armije Repu... Read more

27-03-2024 Hits:200 Vijesti iz BiH Sanadin

Na ahiret preselio Sead Gušmirović

U četvrtak 21. marta 2024. godine na Ahiret je preselio Sead Gušmirović, aktivni član udruženja Mladi muslimani iz prve poslijeratne generacije... Read more

22-03-2024 Hits:209 Vijesti iz BiH Sanadin

Srebrenica: Obilježena 10. godišnjice …

U Srebrenici je, u organizaciji Saveza bošnjačkih NVO, održana svečnost u povodu obilježavanja 10. godišnjice rada Saveza i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Pored predstavnika udruženj... Read more

24-02-2024 Hits:196 Vijesti iz BiH Sanadin

Udruženje

Predstavljanjem tri knjige i izložbeom …

U povodu obilježavanja Svjetskog dana Kudsa, u organizaciji Udruženja “Mladi muslimani”, u Sarajevu je u petak upriličeno predstavljene tri publikacije vezane za palestinsko pitanje i održana ... Read more

07-04-2024 Hits:128 Sanadin Ostale aktivnosti

Udruženje Mladi muslimani u petak obilj…

Udruženje Mladi muslimani duže od 20 godina priređuje različite programe na Međunarodni dan Kudsa koji se zadnjeg petka u Ramazanu obilježava od 1979. godine.Tim povodom 5. aprila 2024. godine ... Read more

03-04-2024 Hits:161 Sanadin Ostale aktivnosti

Nova knjiga Udruženja Mladi muslimani: …

Jedan od fokusa djelovanja Udruženja Mladi muslimani je palestinsko pitanje. U tom kontekstu Udruženje duže od dva desetljeća obilježava Dan Kudsa, organizuje tribine i druge aktivnosti te u sklo... Read more

30-03-2024 Hits:183 Sanadin Kulturno edukativni rad

Genocid uživo

 Već šesti mjesec pred očima cjelokupne svjetske javnosti se provodi genocid nad pripadnicima palestinskog naroda u pojasu Gaze. Okupatorske oružane snage Izraela, jedne od najsavremenije opremlj... Read more

30-03-2024 Hits:227 Sanadin Zvanični stavovi

U Jablanici održan iftar

U petak 15. marta 2024. godine OO Udruženja Mladi muslimani Jablanica organizovao je tradicionalkni ramazanski iftar.Gost ovogodišnjeg iftara bio je Nezim Halilović Muderris.OO Udruženja Mladi mus... Read more

16-03-2024 Hits:206 Sanadin Kulturno edukativni rad

MUHAMMED - Martin Lings

Knjiga Muhammed, autora Martina Lingsa, nesumnjivo je najbolja biografija Poslanika islama, s.a.v.s., napisana na engleskom jeziku. Autor je u ovoj knjizi Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., pristupio bez predrasuda, pozitivno i odgovorno oslanjajući se isključivo na klasične muslimanske izvore. Kroz ličnost poslanika Muhammeda, s.a.v.s., Lings je, veoma jednostavnim i lahkim jezikom, zapadnoevropskom svijetu predstavio kur'ansku, odnosno islamsku sliku svijeta, dakle, sliku svijeta u kojoj, na matrici islamskoga monoteizma (tewhida) sve funkcionira u savršenoj harmoniji i skladu. Lings nam iznosi najsitnije detalje iz Muhammedova, s.a.v.s., života - od lične higijene, načina ishrane, stanovanja, odijevanja, odnosa prema ljudima, prema drugim religioznim i kulturnim narodima, jahačim životinjama i bojnim konjima, odnosa prema saputnicima, prema vlastitome oružju, prema djeci, prijateljima, ženama, rodbini, prema državničkim obavezama itd., predstavljući Muhammeda, s.a.v.s., u punom značenju te riječi, Poslanikom, ne samo religije, nego i Poslanikom kulture, Poslanikom civilizacije, Poslanikom koji je i politiku, i državu, i kanon, i znanje, i umjetnost promatrao u neraskidivom jedinstvu sa najvišim počelom Stvarnosti (Bogom). Lingsova poruka je jasna: u dubokoj intelektualnoj krizi čovjeka, koja ide ruku pod ruku sa nezaustavljivom materijalizacijom svijeta, moramo shvatiti da nema drugog puta osim traženja utočišta u Bogu i Njegovu Vjerozakonu. Svoju poruku on potkrepljuje jednom Poslanikovom izrekom u kojoj se kaže: «Ovaj svijet je most koji nas iz konačnog povezuje sa beskonačnim, iz prolaznog sa vječnim, pa ko će graditi svoju kuću na mostu!» No, da bismo lakše prešli taj most, vlastitu vjeru moramo prije svega intelektualno razvijati i odgovorno živjeti unutar historije (baš onako kako je živio Poslanik islama, s.a.v.s.,), za čiji razvoj i sudbinu smo, kao Božiji namjesnici na Zemlji i razumom obdarena bića, najodgovorniji. Rečeni Lingsov stav moramo shvatiti i prihvatiti ozbiljno, a upravo ova knjiga, koju ovdje predstavljamo, čiji sadržaj nam na lahak način otkriva osnovna učenja o islamu, sjedinjena u ličnosti Muhammeda, s.a.v.s., i njegova sunneta, pomoći će nam da pronađemo utočište u takvom razumijevanju religije, za kojim danas o groman broj vapi, preživljavajući duboku krizu vlastitog identiteta.

RAZUMJEVANJE PRIORITETA - Jusuf El-Kardavi

Knjiga Razumijevanje prioriteta, autora Jusufa El-Karadavija, obrađuje temu koja je veoma važna jer, sa šerijatskog stanovišta, ona liječi deformaciju odnosa i poremećenih kriterija u vrednovanju stvari, misli i djela te ukazuje čemu treba dati prednost, a čemu ne te šta je na ljestvici vrijednosti božanskih odredbi i vjerovjesničkih smjernica broj jedan, a šta sedamdeset. I to naročito u današnje vrijeme kada su kriteriji prioriteta poremećeni. Ova knjiga je pokušaj bacanja svjetla na nekoliko prioriteta s kojima je došao Šerijat, iz kojih se crpe dokazi, ne bi li doprinijela formiranju ideje i programa za utemeljivanje ove vrste fikha, te bila uputa radnicima za islam i onima koji ih oponašaju, kako bi uspjeli razlučiti ono čemu je Šerijat dao prioritet, od onoga što je odgodio. Ono u čemu je žestok, od onoga u čemu je popustljiv i ono što je vjera učinila važnim, od onoga što smatra malim i manje važnim i da, možda, to bude razlog zbližavanja nazora pregalaca koji se zalažu za islam.

ZAPEČAĆENI DŽENNETSKI NAPITAK - Safijurrahman el-Mubarekfuri

Knjiga Zapečaćeni džennetski napitak, autora Safijurrahmana el-Mubarekfurija, spada u jedinstvene knjige u svojoj hronologiji zbivanja i metodologiji izlaganja, a posebno je izražena sveobuhvatnost čistog životopisa Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Također, ova knjiga se odlikuje svojom pristupačnošću široj čitalačkoj publici, kao i istraživačima kojima je životopis Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., struka. U ovoj knjizi svako za sebe može naći ono što želi znati o životu Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Njene kvalitete potvrđuje i dodjela nagrade za prvo mjesto od strane Islamske lige – Rabite, na Prvom islamskom kongresu održanom u Pakistanu, koji je bio posvećen studiji o časnom Resulullahovom, s.a.v.s., životu, radu i djelu. Autor je u knjizi izbjegavao opširna izlaganja, kao i bezvrijedna skraćivanja. Nastojao je biti što precizniji te je događaje i zbivanja promatrao sa više aspekata, što je dovelo do toga da kostur knjige bude ono što je najjasnije i najtačnije. Izbjegavao je navođenje dokaza zbog nepotrebne opširnosti, no na mjestim gdje je primjetio da bi čitalac mogao iščuđavati, ponudio je na dokaze.

Podkategorije