O ispunjenju preuzetih amaneta

Tekst preuzet iz knjige koja upravo izlazi iz štampe: "Čovjeka trebamo"

Sve Božije objave su došle sa temeljnim ciljem da upute ljude na Božiji Put koji osigurava i donosi spas i sreću na oba svijeta-ovom prolaznom i budućem vječnom.

U toj najplemenitijoj namjeri postavljeni su principi koje svaki čovjek koji želi biti musliman tj. predan Bogu, mora usvojiti i najstrožije ih se pridržavati i primjenjivati u svom životu.

Opširnije...

Očuvanje imana u uslovima savremenog poslovnog ambijenta

Uvod

Bismillahir-Rahmanir-Rahim,

Danas u tzv. postkomunističkom periodu Bosna i Hercegovina spada u red zemalja u tranziciji što znači da se nalazimo u jednom međuperiodu u kojem se odvijaju procesi zamjene elemenata starog socijalističkog sistema ekonomije, politike i cjelokupnog društvenog uređenja sa elementima savremenog sekularističkog sistema društvenog uređenja zasnovanog na onome što se zove demokratija i tržišna ekonomija. Ono što nas ovdje interesuje jeste pitanje: šta te promjene donose vezano za unutarnji, duhovni život bosanskohercegovačkih muslimana odnosno kakav je uticaj ovih procesa na naš din i iman, koje su opasnosti i kako se od njih braniti? Naravno da se ove stvari ne mogu prostorno lokalizirati samo na područje na kojem mi živimo jer su u pitanju univerzalni procesi i uticaji te se oni stoga odnose na situaciju velikog broja muslimana u čitavom svijetu. Dakle, kakvi su uticaji i koje su opasnosti savremenog ekonomskog okruženja?

Opširnije...

Ejjuhel - veled (O, mladiću)

O, mladiću - Uvod

Neki mladić pohađao je duže vremena predavanja velikog islamskog učenjaka i autoriteta Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazalije i postigao na taj način solidno znanje i usavršenje duhovnih vrijednosti i vrlina. Jednoga dana je ovaj učenik počeo da razmišlja i na koncu je došao do ovog zaključka: Proučio sam gotovo sve vrste znanosti i potrošio cvijet svoje mladosti učeći i sakupljajući nauku. Potrebno je sada da saznam, koja će mi vrsta nauke najbolje koristiti za budućnost i u grobu, koja opet ne koristi, pa da je ostavim, jer je Muhammed a.s. često govorio:

Bože, utječem se Tebi od nauke, koja ne daje koristi.

Opširnije...

Allahovo svjetlo

Dio iz knjige "Snagom vjere do savršenstva duše"

Allahovo svjetlo

Dragi mladiću, djevojko, čovječe, ti koji vjeruješ, tebi govorim...

Nalaziš se u svijetu koji te okružuje u svoj svojoj čudesnoj raznolikosti. Na svakom koraku susrećeš život koji nastaje, traje i gasi se. Smrt, nijemi svjedok čuda, svakodnevno, u svim mogućim oblicima prolazi, bliže ili dalje, pored tebe. Kao da te želi upozoriti na ozbiljnost svih događaja koji se zbivaju.

Opširnije...