Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XIX dio): Rahmet (Allahova milost) svim svjetovima

Sažetak

Završni dio kazivanja o Resulullahu, Muhammedu, alejhisselam.

 

Život i smrt

Razumijevanje fenomena života i smrti jedna je od onih razdjelnica na kojoj se jasno razlučuju shvatanja čovjeka smirenoga u svjetlosti vjere, iskrenoga svjedočenja dragoga Boga (iman), sa jedne strane i čovjeka utonuloga u tmini neznanja, sumnje i neizvjesnosti (džahilijet) sa druge strane. Naime, džahil, čovjek bez istinske vjere u svome srcu, smrt doživljava kao nešto zlokobno, teško i zastrašujuće, kao uništavajuću tragediju koja definitivno prekida nit njegova života opet ga vraćajući, ali ovoga puta zauvijek, u ništavilo iz koga je jedanput izašao putem svoga rođenja. Za njega je, dakle, smrt negacija života, njegova suprotnost koja je kapija trajnoga nestanka.

Opširnije...

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XVIII dio): Oprosni Hadž

Itikaf

Kur'an časni, voljom dragoga Allaha, objavljen je na nebesima u jednoj noći, noći Lejletul-kadr, blagoslovljenoj, koja hiljadu godina vrijedi:

Mi smo ga objavili u Noći Kadr - a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Ruh, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. (97:1-5)

Opširnije...

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XVII dio): Iza džae nasrullahi vel feth – Kad Allahova pomoć i pobjeda dođu

Pohod na Tebuk

Stalna težnja za boljim, kvalitetnijim i većim, duboko je ukorijenjena u strukturi bića Ademovih, alejhisselam, potomaka i najjači je motiv svih njihovih napora na ovom svijetu. Tu, rekli bismo, gotovo da uopće nema izuzetaka, jer svako nastoji da ostvari ma kakav napredak u onome što mu je značajno. Od ovoga nisu izuzeti čak ni askete, jer i oni žude ka tome da ostvare napredak u kvalitetu njihova duhovnog iskustva i veći stepen bliskosti dragome Bogu. Kako je, opet, i ponašanje jedne države rezultanta zajedničkoga djelovanja svih njezinih stanovnika, to i države kontinuirano teže ka tome da ostvare što veću ekonomsku, političku i vojnu snagu, te što više prošire vlastitu teritoriju. Dakako, u svemu je tome veoma izražen rivalitet i upravo to je jedan od osnovnih uzroka činjenice da je cjelokupna historija čovječanstva u najvećoj mjeri u stvari hronika ratova i osvajanja. U tom smislu svako je vrijeme imalo ''svoje'' velike sile, imperije koje su ključno utjecale na sve političke i ekonomske tokove svoga okruženja, a međosobno su bile u neprekidnoj borbi za prevlast.

Opširnije...

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XVI dio): Svjetlost u Meki

Istina i laž

Jedna od temeljnih mudrosti u obzorjima svega postojećeg jeste činjenica da laž nikada i nikako ne može opstati u prisustvu istine. Čim se istina susretne sa laži, laž uvijek njome bude ugušena i uništena:

Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo. Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako Nama dolikuje, ali Mi to ne činimo, nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju. (21:16-20)

I reci: "Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!" (17:81)

Reci: "Gospodar moj pobjeđuje istinom, On dobro zna i sve ono što je veoma skriveno." Reci: "Došla je istina, a laži je nestalo!" (34:48,49)

Opširnije...