Očuvanje imana u uslovima savremenog poslovnog ambijenta

Uvod

Bismillahir-Rahmanir-Rahim,

Danas u tzv. postkomunističkom periodu Bosna i Hercegovina spada u red zemalja u tranziciji što znači da se nalazimo u jednom međuperiodu u kojem se odvijaju procesi zamjene elemenata starog socijalističkog sistema ekonomije, politike i cjelokupnog društvenog uređenja sa elementima savremenog sekularističkog sistema društvenog uređenja zasnovanog na onome što se zove demokratija i tržišna ekonomija. Ono što nas ovdje interesuje jeste pitanje: šta te promjene donose vezano za unutarnji, duhovni život bosanskohercegovačkih muslimana odnosno kakav je uticaj ovih procesa na naš din i iman, koje su opasnosti i kako se od njih braniti? Naravno da se ove stvari ne mogu prostorno lokalizirati samo na područje na kojem mi živimo jer su u pitanju univerzalni procesi i uticaji te se oni stoga odnose na situaciju velikog broja muslimana u čitavom svijetu. Dakle, kakvi su uticaji i koje su opasnosti savremenog ekonomskog okruženja?

Opširnije...

Allahovo svjetlo

Dio iz knjige "Snagom vjere do savršenstva duše"

Allahovo svjetlo

Dragi mladiću, djevojko, čovječe, ti koji vjeruješ, tebi govorim...

Nalaziš se u svijetu koji te okružuje u svoj svojoj čudesnoj raznolikosti. Na svakom koraku susrećeš život koji nastaje, traje i gasi se. Smrt, nijemi svjedok čuda, svakodnevno, u svim mogućim oblicima prolazi, bliže ili dalje, pored tebe. Kao da te želi upozoriti na ozbiljnost svih događaja koji se zbivaju.

Opširnije...

U kojem smjeru da angažujemo naše misli

Prvi put objavljeno u Takvimu IZ, Sarajevo, 1969. godine

Ko se nada susretu sa svojim Gospodarem, neka čini dobra djela i obožavajući Gospodara svoga neka Mu nikoga ne pridružuje.

(XVIII, 111)

A ko može Ijepšu riječ reći od onoga, koji poziva Bogu i čini dobra djela i kaže "Ja sam musliman''?!

(XLI, 33)

Opširnije...

Zabavišta mladih

ZABAVIŠTA MLADIH

Nakon napornog, često dosadnog sjedenja u školskim klupama, mučenja po fakultetskim predavaonicama, na radnim mjestima, u kućama, mladi osjećaju potrebu za razonodom. Za to im služe kafići, restorani, bifei, kafane, a uvečer diskoteke.

Opširnije...