Turski novinar Mehmet Kočak piše o Srebrenici

 

Genocid u Srebrenici u narednim desetljećima mora biti inspiracija književnicima, publicistima, scenaristima, rediteljima, slikarima, svakom umjetniku Bošnjaku, ali i svim drugim dobronamjernim i istinoljubivim ljudima u svijetu. Nažalost, do sada se o Srebrenici malo pisalo, malo se filmova uradilo, a to se mora promjeniti. 
Mehmet Kočak je novinar iz Turske, tokom agresije na BiH boravio je u našoj zemlji u više navrata i izvještavao je o stanju u našoj zemlji. Odlučio se zapisati svoje utiske, historijske činjenice o BiH iz perioda agresije, sa posebnim osvrtom na Srebrenicu. Kočak turske čitatelje upoznaje u uvodnom dijelu sa historijom BiH, zatim pripremama za agresiju, te govori o samom genocidu, kao i ulozi srpske politike, intelektualnog kruga, Srpske pravoslavne crkve u agresiji, zločinu i genocidu. Kočak se dotakao i Dejtonskog sporazuma, kao i presuda Haškog tribunala i Suda BiH za zločin genocida u Srebrenici. U knjizi su objavljeni i ratni intervjui koje je Kočak radio sa rahmetli Izetbegovićem, Naserom Orićem i drugim istaknutim ličnostima iz političkog i vojnog miljea BiH. Mjesto u knjizi našle su i poratni događaji, dženaze u Srebrenici, obilježavanje stradanja na Tuzlanskoj kapiji i sl. Knjiga je objavljena na turskom jeziku u 5.000 primjeraka i naišla je na dobar prijem kod turskog naroda.