Mreža selamworld promovirana i u Sarajevu

 

Mrežu facebook, koja pruža usluge na pedeset svjetskih jezika, koristi više od 845 miliona ljudi. Kao islamska alternativa za ovo, na incijativu poslovnih ljudi iz islamskog svijeta nastala je mreža Selamworld koja u svom nazivu poručuje mir svijetu. Sadržaj na ovoj islamskoj mreži kreirat će muslimani i namjenjena je afirmaciji muslimanske omladine, muslimanskih udruženja i svih onih koji tragaju za informacijama o islamu. Primarni zadatak ove mreže je da ukloni jezičke, geografske i ideološke barijere među pripadnicima islama. Naglašavajući da nosi sve karakteristike međunarodne internet mreže, čelni čovjek projekta Selamworld Abdul-Vakhed Niyazov iznosi da je prvenstveni cilj ove mreže da uspostavi kontakt i suradnju između muslimana u cijelom svijetu.  
Ono po čemu će se ova mreža razlikovati od mreža kao što su Facebook, You Tube, Twitter, Habbo, Linked in jeste sadržaj utemeljen na principima islama. Stroga cenzura neće dozvoliti pornografiju i promoviranje harama, te roditelji neće strahovati dok im djeca surfaju ovom mrežom. Od sadržaja se planira online biblioteka sa kolekcijama islamskih knjiga, online edukacija koja podrazumjeva edukaciju na daljinu prilagođenu različitim nivoima, direktan pristup islamskim učenjacima koji će davati odgovore na pitanje korisnika, online encikopedija koja bi po strukturi bila slična Wikipediji, online vodič kroz gradove i države sa mapom džamija, islamskih centara i halal restorana, emitovanje ceremonija, predavanja i značajnih događaja, dnevno ažuriranje kratkih vijesti sa mogućnošću davanja vlastitog komentara, online igrice sa poučnim islamskim sadržajem za muslimansku djecu, te turistički aranžmani za hadždž i umru, kao i pomoć u pripremi za ove svete dužnosti. Ukratko, ova mreža zamišljenja je kao univerzalni  „minber“ svih muslimana. Poseban značaj ove mreže je njen rad na razvoju halal tržišta i promoviranju kreiranja platnog sistema koji će biti zasnovan na islamskom zlatniku, odnosno jedinstvenoj valuti islamskih zemalja. Ta incijativa postoji od 1980-tih godina, od kada je ozbiljno razmatraju institucije poput Islamic Develepment Bank i posebna tijela Organizacije Islamske Konferencije. Upotreba islamskog zlatnika kao valute nije nešto novo. Ova valuta postojala je od vremena halife Omera r.a. i postojala je sve do unazad jednog stoljeća, kada se muslimanski narod dijeli na mnoštvo država, te pod uticajem kolonijalne i postkolinijalne politike usvaja papirni novac umjesto zlata. 
Prema izvještajima jedne od najvećih svjetskih revizorskih kuća Ernest &Young, islamska finansijska sredstva za 2012. uvećana su za 812 milijardi eura. Intelektualni krugovi iz muslimanskih društava imaju saznanja da su informacione tehnologije industrija koja se najbrže razvija, te da 2000 takvih institucija u svijetu godišnje zaradi više od 500 milijardi dolara. Ova saznanja i gore spomenuti kapital odlučili su primijeniti na halal principima i u korist islamske ekonomije.
Ako imamo u vidu da su više od 300 miliona korisnika Interneta muslimani, te da će srazmjerno povećanju broja stanovnika u sedam najmnogoljudnijih muslimanskih zemalja povećavati se i broj korisnika, onda ćemo bolje shvatiti svrhu i potrebu jedne ovakve mreže.   
Za centar ove mreže izabran je Istanbul, kao most koji spaja islam sa drugim vjerama, a drugi mnogo važniji elemenat je stabilna i demokratska struktura koja vlada u Turskoj. Za početak će ova halal mreža nuditi osam jezičkih mogućnosti i to na engleskom, arapskom, turskom, ruskom, francuskom, perzijskom, urdu i malajskom, a u drugoj fazi bit će dodano još sedam jezika među kojima bosanski jezik za sada ne zauzima mjesto. Uspostavljen je takav softver koji će omogućiti razumjevanje i komunikaciju između onih koji nemaju zajednički strani jezik, a korisnici su spomenute skupine jezika.
 Prema novinskim navodima, u Selamworld je uloženo 40 miliona dolara, a planirano je da u naredne tri godine stekne više od 50 miliona korisnika. 
Do sada je Selamword promoviran u Indoneziji, Brunejima, Singapuru, Maleziji, Tunisu, Alžiru, Maroku, Kataru, Nizozemskoj, Egiptu, Nigeriji, Azarbejdžanu i Iranu. Tokom  mjeseca ramazana delegacija Selamworld-a, sačinjena od predsjednika Abdul-Vakheda Niyazova i članova upravnog odbora Nedima Kaya i Abu Bakra Riegera, te direktora sektora za odnose sa javnošću Yavuza Selima Kurta i ratnog izvještača iz Bosne Mehmeta Kocaka, posjetili su Sarajevo. Posjete zemljama sa muslimanskim stanovništvom u mjesecu ramazanu, započele su sa Bosnom i Hercegovinom, a u toku boravka delegacija je posjetila Reis-ul Ulemu Mustafu ef. Cerića i udruženje Mladi muslimani. Na iftaru upriličenom za akademsko osoblje i uglednike bosansko-hercegovačkog društvenog života, obratio se predsjednik udruženja Mladi Muslimani Edhem Bakšić, generalni sekretar upravnog odbora Selamworld-a Nedim Kaya i član upravnog odbora Abu Bakir Rieger. Nakon toga prikazana je video prezentacija o projektu Selamworld.  
I na kraju, ono što nas sve posebno interesuje: Kada će mreža krenuti sa radom? Mreža je za uži krug već počela sa probnim radom, ali za muslimanske mase bit će otvorena od oktobra ove godine. 
Piše: Mr. Samira Osmanbegović-Bakšić