Kralj je mrtav, živio kralj

richard_holbrukSvi važni sudionici Dayton-a više nisu među živima. Smrt Richarda Holbrooka donosi pred građane BiH novu dilemu, da li sa smrću kreatora Deytonskog sporazuma umire i sam Daytonski sporazum. Kontroverzni američki diplomata Bošnjacima će ostati upamćen po mirovnom sporazumu sklopljenom u Daytonu i po sporazumu sa ratnim zločincem četnikom Karadžićem. Pošto on više nije među živima o njemu, Richard Holbrooku, ne treba govoriti niti jedne ružne. On je u smrti pronašao ono što je zaslužio na dunjaluku.


Međutim njegovom smrću nameće se pitanje koje potencijalno donosi mnoga iskušenja u budućnosti. Ako se iskoristi fraza srpskih političara, da je sa smrću Tita i Titove Jugoslavije umrla i ''bivša Bosna i Hercegovina'' i u tom kontekstu protumači smrt kreatora Daytonskog sporazuma, može se reći da je Daytonski mirovni ugovor nevažeći, niti je više živa Daytonska Bosna i Hercegovina. Iz diplomatske prepiske nedavno objavljene očito je da dio međunarodnih faktora Bosnu i Hercegovinu smatra mrtvom. Svi srpski političari genocidne tvorevine, horski se zalažu za satus quo, kako bi se dobio prostor za potencijalno pripajanje ''matici''.
Europski rast političke ekstremne desnice, islamofobija, ekonomska kriza koja se ne smiruje, bošnjački razdor i drugi faktori, razlog su da se patrioti i svi oni koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu, ozbiljno zabrinu. Specijalne operacije različitih interesnih grupacija dovele su do toga da ne postoji niti jedan ozbiljan i viđeniji Bošnjak koji nije grubo strgnut i provaljan po medijskom blatu. Defetizam i auto negacija i auto destrukcija zahvatili su sve slojeve društva, a njegov obim postaje zabrinjavajući. Povezujući crtice navedenog i svega onog što i nije navedeno naziru se obrisi potencijalne budućnosti.
Pogoršavanje ekonomske krize u europi i svijetu može dovesti do radikalnog pomjeranja političke moći ka krajnjoj desnici, koja će generirati ekstremne politike u koju spada i islamofobija. Srpski političari u turbulentnom vremenu tražit će načina da se prizna genocidom stvorena republika kao de facto i de jure samostalna država sa tendencijom sjedinjenja sa maticom. Partneri će se tražiti u radikalnoj europskoj desnici i zagovaračima endehazije. Amerika oslabljena vlastitim ekonomskim krahom i potkopana radikalnim jastrebovima postati će nijemi promatrač na Balkanu. Bošnjaci i patrioti, oni koji vole svoju domovinu pokušat će ponovo napraviti čudo bosanskog otpora. Sljedeći mirovni sporazum mora imati za cilj jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu bez entiteta u historijskim granicama. Alternativa ovome je nestanak Bosne kao političkog fakta i nestanak naroda koji je čini živom. Pred Bosnu se u budućnosti sa smrću Holbrooka pomiljaju nove mogućnosti i nove opasnosti. Svjetski centri moći, mogli bi ponovono zaigrati u Bosni, pitanje je ko je novi Holbrook!?
Kralj je mrtav, živio kralj!