Političke konotacije “spaljivanja” Kur’ana

terry-jonesIako je Teri Džons, radikalni američki svećenik, odustao od spaljivanja Kur'ana, nakon što je njegova najava naišla na opće protivljenje muslimana kao i sljedbenika drugih religija, za očekivati je da se ovakvi postupci protiv islama nastave.


Glavni zagovornici takvog ponašanja su neke protestantske sekte, tzv. teoretičari ekstremnog i nasilničkog kršćanstva koji opravdano nose naziv „kršćanskih cionista“. Oni ubjeđuju narod kako radi ubrzanja ponovnog Kristova dolaska, treba težiti ratu a ne miru. Ovdje nije riječ tek o poukoj teoriji, već se ovo mišljenje manifestira na polju kulture i propagande. Operacionalizaciju ove teorije u sferi kulture i umjetnosti možemo posmatrati  kroz apokaliptične filmove i animacije u kojima se institucionalizira neprijateljstvo i mržnja prema muslimanima. U današnjim uvjetima u kojima zapadni svijet teži falsificiranju i slabljenju temelja islamskog vjerovanja, u tu svrhu se upotrebljavaju svi  raspoloživi propagandni potencijali – mediji, filmske produkcije, sateliti, kompjuterske igre, pisana riječ i govor, ...
Pogled na kraj svijeta i dolazak Mesije baziran na temelju onih religijskih učenja koja prije svega promoviraju rat je opasnost i prijetnja današnjem svjetskome miru.
No treba poći od činjenice da većina kršćanskog svijeta (ortodoksni kršćani, katolici i mnogi protestanti) ne vjeruje u viziju kraja svijeta kakvu zagovaraju ovi kršćanski cionisti i smatra da pojedini lideri i političari na Zapadu takve stavove uzimaju iz određenih naučavanja same Tore. Ustvari, ovakve polemike unutar samog kršćanskog svijeta izazivaju polarizaciju i konfrontaciju dviju struja.
Mnogi kršćani vjeruju kako ovi ekstremisti iz njihovih redova interpretiraju tekst Novog zavjeta na način koji odgovara politici Izraela na Bliskom Istoku.
Jedan od njih je i dr. Stephen Sizer, pastor evangelističke crkve, revnosni kršćanin koji u svojoj knjizi "Kršćanski cionizam – mapa puta za Armagedon", djelu objavljenom prvi put u Engleskoj 2004., (knjizi koja je već dvije godine kasnije doživjela svoje treće izdanje), kritizira mišljenje nekih protestanata i njihovu interpretaciju Armagedona.
U vezi sa posljednjim događajem (spaljivanje Kur'ana) kršćani iz cijelog svijeta, uključujući i sam Vatikan izdali su saopćenje u kojem se ističe da poziv na spaljivanje Kur'ana upućen od strane Terryja Johnsa nije utemeljen na učenju Isusa Krista i ne može biti odobren od strane kršćana. Mnogi kršćanski teolozi su kazali da je mišljenje kršćanskog cionizma, koji ima podršku Izraela, na tragu izazivanja konfrontacije između kršćana i muslimana. Stoga muslimani trebaju iznaći način da uspostave konstruktivan dijalog sa kršćanima i postignu saglasnost oko zajedničke strategije u suprotstavljanju spomenutom devijantnom učenju.
Islamski svijet treba inicirati i podržavati različite međunarodne forume i naučne skupove koji su prilika za kritičke osvrte na mišljenja koje se temelje na tezi da treba izazvati rat i nesigurnost u svijetu kao uvod u Mesijin dolazak. Čak naprotiv, treba isticati činjenicu da sve objavljene religije podučavaju da uzrok i motiv pojavljivanja Mesije predstavlja uvertiru za uspostavu mira, sigurnosti i pravde u svijetu.