Bosna će biti pojam za twoje ime

Napisana prilikom boravka u Bosni i Hercegovini u toku posjete našem Udruženju; autor je član holandske islamske federacije i državljanin Holandije


Ja wolim te, ja wolim te,

Draga moja ya Resulallah

Bosno wolim te, wolim twoje ime

Ti si moj dan, ti si moja noć

Ti si moj dobar wodič.

Bol u mom sirtzu,

Bosna, ah Bosna,

Bol u našim sirtzima

Dwijesto godina plačem

Kad ćeš se meni nasmijati?

Ako bude neko ko Alija i Omer

Ako bude ko Sumayya i Hilal i Medina

koje se bore

Bosna će biti pojam za twoje ime.

Dok smo živi kao sirvina ruža

Nikad nećemo zaboravit Bosnu

Ja sam Bahaeddin svjedok

Bosna će biti pojam za twoje ime ya Resulallah!