Drugi vazu-nasihat hadži Mehmed ef. Potogije

Hamdo Bekro, hizmećar harema Gazi Husrev-begove džamije donosi šilte i klupu pred Hadži ef., koji vaz počinje bismilom, otkopčava svoju anteriju premitaču i vadi kitab.
 
Pored njega iz poštovanja sjedi dr Šakir ef. Sikirić. Prošli puta sam govorijo kako treba vjerovati Allaha, a sada ću nešto govoriti o Allahovim poslanicima, melekima i o namazu pa koliko stignem da i vama ne bune dosadno, jer ne treba niučem prigoniti jer, efendum, sve ima svoje granice pa i u kazivanu.Da bi se insan ujudio, da ne bi bio ahmašćar i ugursuz, Allah je iz svoje milosti slao judima pejgambere da bi hina okretali pravijem putem. Meleki su učili pejgambere, a oni su judima govorili i davali nasihate. Prošli put sam kazo da je prvi ćojik i pejgamber bijo Adem a.s. Allah je stvorio nega i negovu ženu hazreti Havu i otale je postao cijeli judski rod. Hazreti Adem a.s. je prvi kjanao sabah namaz. Pone namaz kjanao je Ibrahim a.s., ićindiju Musa a.s., akšam Jusuf a.s., a jaciju Junuz a.s. kada je izišo iz ribe. Kazivati i pobrojavati sve pejgambere dugo bi odvelo a ja ću govoriti o namazu.
 
Svaki narod je dobijo pejgambera, a Allah dž.š. u Kur anu hina spomine 25, a naš devletlija Muhammed s.a.v.s. je zanji i nakon nega nejma više pejgambera. Kasnije u vazovima ću se vraćati na mlogo nečeg jer je to sve povezato ko u tkalje konci. Prid muallimom smo svi ućili da je prvi šart vjera da postoji Allah dž.š., a da je Njegov zanji pejgamber Muhammed s.a.v.s. Sada vežimo i imanske šarte što trebamo vjerovati i islamske što moramo da izvršavamo. Načistu smo šta moramo vjerovati: Allaha dž.š., meleke, kitabe, pejgambere i da vjerujemo u Sunji dan i da je sve od Allaha bilo hajr ili šerr. Što se tiče hajra ili šerra tu moramo znati da nam je Allah dao Kur'an uputu kako bi radili ono što vaja a klonili se onog što ne vaja, pa ako uradimo grijeh sami smo krivi jer se nismo držali Allahovih uputa pa je Allah poslao na nas musibet.
 
Evo sadak je hijadu devesto ćeteres druga godina. Muhadžiri dolaze sa sviju strana, treba hina pomoći sa hranom, hajinkom, razmisliti đi će se smjestiti pa gajret da učinimo hajir. Mlogo se u Sarajevu asiluči, u birtijama ima svita pa se pribojavam da i nama ovdi Allah dž.š. ne spusti kakvu nevolju kao opomenu. Ranije su bile pajevine kuća i dućana, harala je kuga i sušica, a kako mi izgleda to nas sve nije opametilo. Moj muderris u Stanbolu imo je često adet da kaže: ”Moja djeco čuvajte namaz pa će vam sve ići ko pomaslu ono što naš svit govori”.
 
Pet namaza to je pet direka pa ko misli sebi dobro neka hina dobro ćuva. Nikakav nije teret naučiti kjanjati, ja sada neću biti muallim iz sibjan mekteba da vas ućim nego imaju ilmihali, ako treba i kući dovedi muallima ili koga starijeg od talebe iz medrese pa sidi i ruke na kojena pa neka vas nauči. Talibu treba pokućiti i platiti negov hizmet, a slušo sam od svojije muderrisa kad kažu: ’’Talibu se more dati zećat makar mu roditelji i zgoni bili”. Ućinićeš dva hajra: jeno je što ćeš ti i tvoji kućani dosta naučiti o našoj vjeri, a drugo je što ćeš sa time pomoći jenog mladića da se lakše školuje jer je svaka škola skupa. O melekima smo slušali u mektebu da su to nevidjiva bića kojim je Allah svojom moći dao da jude upućuju na hajir. Pišu nam dobra i hrđava djela pa bogme dobro se zamislimo kako ćemo se vladati jer treba nam svima kad zaklopimo ove dunjalučke oči leći u kabur i odgovarati za svoja djela.