Gradonačelnik Behmen štiti Puljića, a da li bi Cerića!?

alija_behmen-4fZadnjih dana vode se velike polemike vezane za sudski nalog kardinalu Vinku Puljiću da napusti dio svog rezdentnog prostora u Sarajevu, u ulici Kaptol. Razlog najavljene deložacije kardinala Puljića je to što je kardinal zaposeo dio imovine koji pripada porodici Smajević. Odnosno, riječ je o imovini koja je prije nacionalzacije pripadala katoličkoj Crkvi, a porodici Smajović je dodjeljena nekad nakon nacionalizacije i sada ova porodica po zakonu o stanarskom pravu ima pravo na korištenje ovog stana. Nažalost, vlasnici nacionaliziranih stanova, uglavnom su to dvije crkve, IZ i Jevrejska zajednica, izgubili su sudsku i zakonsku bitku sa nosiocima stanarskog prava. Tako sada vlasnici nacionaliziranih stanova nemaju pravo na povrat oduzete imovine u naturalnom vidu, odnosno nemaju pravo na povrat oduzetih stanova već im se nude alternativni stanovi.


Sve ovo je uglavnom poznato široj javnosti. Ali je manje poznato da se SDP itekako borio za prava nosioca stanarskih prava, odnosno ljudi koji su u vrijeme komunističke vlasti dobili stanove oduzete od crkava, IZ, Jevrejske zajednice... Riječ je naravno o njihovim nekadašnjim partijskim kolegama, pa i sadašnjim, tako da je jasno zašto su se tako zdušno borili za njihova prava, a protiv prava stvarnih vlasnika tih stanova. I onda postaje upitan navodni interes za sudbinu kardinalove rezidencije koji pokazuje gradonačelnik Sarajeva SDP-ovac Alija Behmen. Behmen je pozvao nadležne organe da stvari relaksiraju, odlože, da se potraži ''rupa u zakonu'' i da kardinal Puljić, protivno zakonu, ostane u trenutnim rezidentnim prostorima. I time pokazuje svo licemjerstvo, kako svoje osobno, tako i politike njegove stranke.
A posebno pitanje je da li bi se gradonačelnik Behmen i ljudi iz njegove partije isto ponašali da se u poziciji kardinala Puljića naša reis Cerić?! Sudeći po tome kako su nezadovoljstvo ispoljavali u nekim ranijim prilikama, recimo kod izgradnje nekih džamija, pa kod izgradnje zgrade Rijaseta, čini se da gradonačelnik Behmen, niti bilo ko iz njegove partije ni prstom ne bi mrdnuo da zaštiti rezidenciju reisa Cerića. I ne bi bili sami, imali bi bezrezervnu podršku većine medija, elektronskih i printanih u BiH, i to uglavnom onih koji izlaze u Sarajevu, a neki se zovu i javnim servisima. Reisa Cerića bi osuđivali, kritikovali, grdili, nazivali raznim imenima, a sve sa ''argumentom'' kako vrhovni vjerski poglavar muslimana BiH krši zakone BiH, kako ulazi u tuđe posjete i sl.
U ovome leži i odgovor svima onima koji govore kako su Hrvati ugroženi u Sarajevu, te kako ih ima manje od Kineza, a među njima je i kardinal Puljić.