Reagiranje na izjavu Edhema Muftića da su Mladi muslimani fašistička organizacija

komunofaizamEdhem Muftić, profesor sociologije i jedan od uvodničara jučer održanog simpozija u Sarajevu pod nazivom ''Antifašizam i fašizam danas'' izjavio je: ''U BiH i dalje su na sceni tri fašistička pokreta koja je godinama konstantno ruše, a to su pročetnički, proustaški i mladomuslimanski pokret''. Simpozij su organizirali Savez anifašista i boraca NOR-a Kantona Sarajevo i Fakultet političkih nauka, uz podršku gradonačelnika Sarajeva Alije Behmena i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Udruženje ''Mladu muslimani'' oštro protestuje na ovu izjavu u kojoj se mladomuslimanski pokret svrstava u fašistički pokret i stavlja rame uz rame sa četničkim i ustaškim pokretom. Tražimo i javno izvinjenje gospodina Muftića ili će na sudu morati dokazati svoje tvrdnje.
Mladomuslimanski pokret, nastao je 1939. godine kao pokret osviješćenih bošnjačkih intelektualaca. Tokom Drugog svjetsog rata bavili su se uglavnom humanitarnim radom i zbrinjavanjem izbjeglih Bošnjaka sa prostora BiH koje su okupirali četnici i ustaše. Veliki broj pripadnika mladomuslimanskog pokreta bio je u redovima antifašističkog partizanskog pokreta, a neki su čak završili i u njemačkim logorima. Ukoliko gospodina Muftića interesuje više informacija o njima neka nam se obrati. Također, molimo gospodina Muftića da nam imenom i prezimenom navede pripadnika mladomuslimanskog pokreta koji je bilo kome tokom Drugog svjetsog rata ili kasnije, sve do danas, naudio na bilo koji način. Ili neka imenom i prezimenom kaže i jednu žrtvu koja je stradala od ruke pripadnika mladomuslimasnkog pokreta! Dok su Mladi muslimani stradali od komunističke ruke, pa imamo 13 ubijenih neposredno nakon rata, mnogi su ubijeni u istražnom postupku, a nekima se ne zna ni grobno mjesto, dok je 1.200 pripadnika pokreta prošlo kroz komunističke zatvore uključujući rahmetli predsjednika Aliju Izetbegovića, kao i rahmetli Omera Behmena, koji je nakon  Adema Demaćija proveo najviše godina u komunističkim zatvorima, čitavih 17,5.
Motiv zbog koga Muftić iznosi ovakve tvrdnje leži u činjenici da su mladomuslimani jedankom snagom antifašisti i antikomunisti. Te u činjenici da treba naći na silu trećeg, pandam četnicima i ustašama, te zabraniti njihovo postojanje zakonom! Gospodinu Muftiću očito ne odgovara činjenica da su mladomuslimani protivnici komunizma pa nas svrstava u koš sa ustašama i četnicima.
Da nije bilo pripadnika mladomuslimanskog pokreta, te šačice nacionalno, vjerski, državotvorno svjesnih Bošnjaka '90-ih godina prošlog stoljeća pitanje je šta bi bilo sa BiH i Bošnjacima, uključujući i druga Muftića i sve druge bošnjačke drugove. U vremenu raspada Jugoslavije, pada komunizma, dolaska višepartijskog sistema, kada su se probudile četničke i ustaške snage, i kada je Milošević sa Tuđmanom htio podjeliti BiH, komunisti iz reda bošnjačkog naroda su bili u defanzivi vjerujući u Jugoslaviju. Tada je iz redova mladomuslimana proistekla ideja o formiranju bošnjačke političke partije, a iza toga je uslijedila i nezavisnost i odbrana države. Da nije bilo ove bošnjačke –mladomuslimanske elite: Alija Izetbegović, Edhem Bičakčić, Hasan Čengić, Omer Behmen, Ismet Kasumagić..., danas bi Sarajevom šetali sljedbenici miloševićeve politike, gospodine, druže Muftiću!


Izvinjenje Edhema Muftića.
Tekst objavljen u novinama San.