Posjeta Trebinju - otvorenje džamije

O odlasku koji ne smije biti prvi i posljednji ...
Članovi Udruženja (oko 20 mladića i djevojaka) organizirano su išli na svečano otvorenje Osman-pašine džamije u Trebinju 10. jula 2005. godine.
Fotografija obnovljene džamije na slici lijevo, načinjena 10. jula 2005. (odmah poslije otvorenja) najbolje svjedoči o ljepoti osmanske gradnje na području Balkana s obzirom na činjenicu da je džamija obnovljena u istom stilu u kojem je i prvobitno sagrađena. Ova džamija predstavlja dokaz za sve nas, a posebno za građane Trebinja koji su protjerani iz njega i one koji su ih protjerali, da nije moguće srušiti džamije u srcima Bošnjaka.