Izraženi protesti protiv prijedloga o zabrani hidžaba u školama i univerzitetima Francuske

Francuska "demokratija" i "diplomatija" protiv islama

Dana 20.01.2004. godine predstavnice udruženja Mladi Muslimani, Nahla, Horizonti i Kewser su Njegovoj ekselenciji ambasadoru Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, gospodinu Henry Zipper de Fabiani-ju, predale peticiju i protestno pismo protiv prijedloga novog francuskog zakona o zabrani pokrivanja (nošenja marame) uposlenima u javnoj upravi, te obrazovnim institucijama (školama i fakultetima) Republike Francuske. Sama peticija protiv ovog diskriminatorskog prijedloga zakona je prikupljana svega tri dana te podatak da ju je potpisalo preko 10,000 građana Sarajeva umnogome govori o svijesti Bosanaca i Hercegovaca o problemu kršenja ljudskih prava.

Tom prilikom je sa ambasadorom održan i kraći sastanak, na kojem su elaborirani stavovi izneseni u protestnom pismu i peticiji.

Članice udruženja su navele da je sramotno da se danas, u 21. stoljeću, u zemlji koja je kolijevka demokracije donosi zakon kojim se preko 3 miliona francuskih muslimanki diskriminira. Evropa i posebno Francuska su time prekršili tri osnovna ljudska prava zagaranovana svim relevantnim evropskim i međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima. Tim zakonom prekršeno je Pravo na slobodu religije, Pravo na rad i Pravo na obrazovanje. Ovakva odluka je čudnija tim prije što je i međunarodni Helsinški odbor za ljudska prava ustvrdio da je <>.

Ambasador Henry Zipper de Fabiani je primio prikupljenu peticiju i protestno pismo, te obećao da će ih proslijediti francuskoj vladi. Takođe, Henry Zipper de Fabiani te istakao

- da razumije zabrinutost bosanskih muslimana zbog donošenja ovakvog zakona, te je ustvrdio da se nada će se ovaj problem riješiti na zadovoljstvo svih strana

- da smo pogrešno razumjeli namjere Francuske vlade i predsjednika Shiraka

- da vlada predlaže nacrt Zakona o sekularnosti, baziran na činjenicama dobivenim od strane vjerskih i političkih stručnjaka na nivou svih religija

- da se sada vode žestoki dijalozi i rasprave posebno u parlamentu i tek nakon toga glasaće se za donošenje zakona ili ne, prema izboru poslanika u parlamentu

- da je sve to u skladu sa demokratijom

- da se ovdje ne radi o islamu niti o ispoljavanju islama kao vjere nego samo o svjetovnosti

- da je ovo pitanje koje se tiče svih religija i vjera a ne samo i pojedinačno islama

- da je veliki broj muslimana (odnosno većina) za donošenje ovog zakona kao i veliki broj pristalica drugih religija

- da je u subotu u Francuskoj održan protest na kojem je prisustvovalo 25000 ljudi što predstavlja tek 6 procenata muslimana Francuske (koji su, dakle, protiv donošenja ovog zakona)

- da je, prije nego što je došao u BiH, bio ambasador i u islamskim zemljama i vidio da je mahrama stvar tradicije i da to nije nešto od iznimne važnosti za muslimane kao ni za praktikovanje vjere jer ne spada u onih pet osnova ili temelja vjere

- da mu je drago što može primijetiti da mi u BiH nismo ravnodušni prema Francuzima i dešavanjima u Francuskoj

- da mjesto i uloga žene u određenom društvu predstavlja stepen slobode u tom društvu

- da Francuska i BiH nisu isto, da u Francuskoj postoje emigranti koji nisu uspjeli da se baš najbolje ukope u francusko društvo i da Francuska želi da im osigura iste šanse u tom društvu

- da Francuska ima svoju višestoljetnu tradiciju koja se posebno ogleda u svjetovnosti i koja je, do sada, jako dobro funkcionisala i treba je potvrditi i zakonom, te da se ovaj zakon odnosi samo na osnovne i srednje škole, ali ne i na univerzitete (jer smatraju da je osoba tada formirana ličnost i da na pravi način zna izabrati za sebe ono što želi da bude ili kako se želi ponašati, ali u srednjoj školi mlade osobe su pod uticajem raznih negativnih faktora)

- da se nacrt zakona odnosi na one izrazito upadljive simbole i znakove vjerske pripadnosti, a škola nije mjesto za to

Šta reći na sve ovo? Da nas Allah sačuva ovakvih tumača demokratije, islama, ljudskih prava, ...

Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!

Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas!

Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas.

Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!