Seminar "Mladi i društvo"

U organizaciji Naučno-istraživačkog instituta Ibn Sina i Fronta bošnjačke univerzitetske omladine; aktivno učestvovali i naši članovi

Seminar "Mladi i društvo"

U organizaciji Naučno-istraživačkog instituta "Ibn Sina" iz Sarajeva i Fronta Bošnjačke univerzitetske omladine iz Sarajeva, krajem oktobra i početkom novembra 2001. godine, organizovan je seminar na temu "Mladi i društvo". Seminar je realiziran u vidu 15 okruglih stolova, održanih u tri grada - Sarajevu, Bugojnu i Tuzli. Teme svih okruglih stolova imale su za cilj doprinjeti boljem upoznavanju društva sa različitim aspektima problematike mladih, ispravno predstaviti društveno - socijalnu problematiku mladih te omogućiti realnu pomoć i podršku u izgradnji nacionalnog identiteta naspram različitih kulturnih uticaja.

Organizatori su imali ambiciozan i previše optimističan plan da se, kroz zajedničko učešće na spomenutim okruglim stolovima, pokuša oblikovati zajednički stav mladih i skrene pažnja nadležnim institucijama na njihovu problematiku. Stoga su pozvani predstavnici različitih omladinskih organizacija, kako omladinskih podmladaka političkih partija tako i samostalnih vjerskih, kulturnih i drugih omladinskih nevladinih organizacija iz cijele BiH, kako Federacije tako i Republike srpske.

Međutim, Omladinski savez HKD "Napredak", Nezavisni socijaldemokrati Banjaluka, Omladinski savez SPD "Prosveta", Asocijacija studenata sveučilišta u Mostaru, Unija studenata Univerziteta u Banjaluci, Forum mladih SDPa, Omladinski centar "Duga" i još neke, u suštini minorne i javnosti nepoznate omladinske organizacije nisu se odazvali pozivu odnosno nisu učestvovali premda je njihovo učešće bilo uredno najavljeno. Nažalost, učešće predstavnika Udruženja građana "Mladi Muslimani" nije najavljeno u prethodno pripremljenim prospektima premda su na vrijeme najavili svoje učešće u sva tri grada BiH. Bez obzira na to, Udruženje "Mladi Muslimani" je dalo svoj zapažen doprinos u obradi ponuđenih tema i omogućilo organizatorima bolji uvid u trenutnu situaciju u kojoj se nalazi mladi Bosne i Hercegovine.

U Sarajevu su održani okrugli stolovi na slijedeće teme: "Raspad bivše Jugoslavije i uticaj na mlade", "Pojam identiteta u doba tranzicije", "Obrazovni sistem u BiH", "Pitanje jezika u BiH i mladi" i "Problem prostitucije i droge u BiH", a ispred Udruženja "Mladi Muslimani" učestvovali su Zinaida Hasanagić i Edhem Bakšić.

U Bugojnu su održani okrugli stolovi na slijedeće teme: "Religija i mladi", "Kultura i identitet", "Mladi kao žrtve različitih vidova torture", "Političke stranke, mladi i nacionalni identitet" i "Mladi u BiH između istoka i zapada", a ispred Udruženja "Mladi Muslimani" učestvovali su Emir Mehmedović i Hišam Hafizović.

U Tuzli su održani okrugli stolovi na slijedeće teme: "Moral i mladi", "Iseljavanje mladih iz BiH", "Mladi i ekonomska situacija", "Psiho-socijalne posljedice rata u BiH" i "Droga i mladi", a ispred Udruženja "Mladi Muslimani" učestvovao je Emir Mehmedović.