Politička rekonfiguracija arapskog svijeta

100_1552U ponedjeljak, 28. marta Udruženje ''Mladi muslimani'' organiziralo je tribinu na temu ''Politička rekonfiguracija arapskog svijeta''. Uvodničar je bio novinar i istraživač Mufid Memija, a povod za održavanje tribine su politički nemirna dešavanja u arapskim zemljama, popularno nazvana ''Arapsko proljeće''.

U jednosatnom izlaganju uvodničar je naglasio i obrazložio nekoliko svojih zapažanja, a koja su rezultat višedecenijskog praćenja i proučavanja političke situacije u arapskim zemljama. Gospodin Memija smatra da svijet više nikad neće biti isti, te da su dešavanja u Egiptu, Tunisu, Libiji, ali i drugim arapskim zemljama, rezultat i produkt nekoliko faktora. To su diktatorski režimi, koji ovim zemljama vladaju po nekoliko decenija, a pritom gotovo svi su naklonjeni Americi i Izraelu, što je u narodu neprihvatljivo, zbog izraelskog odnosa prema Palestini i Palestincima. Međutim, Amerika i Izrael će iskoristiti, a u nekim zemljama i podstaći, te podržati zahtjeve za prormjene, kako bi održali ili zadobili svoj uticaj u tim zemljama. Libija je primjer nastojanja zapada da dovede svoje poslušnike na vlast. No, krajnji cilj zapada je rušenje režima u Iranu, za koga Memija kaže da je stabilan, te da ima podršku naroda i da će biti jalova nastajanja zapada na rušenju vlasti u Iranu.
Tokom izlaganja Memija je iznio niz zanimljivih i manje poznatih podataka. Recimo, Egipat je nakon potpisivanja sporazuma sa Izraelom dobijao dvije milijarde dolara godišnje, naravno uz određene uslove, a ključan je da ne vide državni teror Izraela nad Palestinom i Palestincima.. I to je poznato, ali je nepoznato da je 1,5 milijardi bilo namjenjeno vojsci, a pola milijarde za građane, što je bilo gotovo nedostatno za osnovne namirnice. Zatim, Memija je ustvrdio da je Omar Sulejman, koji je bio šef obavještajne službe Egipta, a praktično je sada preuzeo vlast od Mubaraka, bio čovjek koji je pozvao Izrael da okupira Sinaj. Nakon uvodnog izlaganja Memije uslijedila su pitanja na koja je iscrpno odgovarao uvodničar.

100_1556

100_1572