Konferencija islamskih omladinskih organizacija

SAVREMENI IZAZOVI - REGIONALNA SARADNJA

Preko 60 učesnika iz 23 omladinske organizacije sa teritorije BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova

"ODNOS OMLADINE I ZVANIČNIH VJERSKIH ZAJEDNICA" - uvodničar prof. Mustafa Spahić

"REGIONALNA SARADNJA OMLADINSKIH ORGANIZACIJA" uvodničar Mesud Gulbahar, predsjednik omladine Islam Toplumu Milli Guruš

"ODGOVORI NA SAVREMENE IZAZOVE - PITANJE EDUKACIJE" uvodničar magistar Haris Hojkurić

Sarajevo, Hotel Saray, Subota 16.02.2008. u 10 sati

Poslije uvodnih predavanja predviđena pauza za podne namaz i ručak, a potom formiranje radnih grupa koje će donijeti određene zaključke po aktueliziranim pitanjima u okviru predviđenih tema.

Nakon zatvaranja radnog dijela Konferencije, predviđen nastup hora našeg udruženja "Rejjan" i video prezentacija dokumentarnog filma "Je li ti žao?"