Izdavačka djelatnost

O mladomuslimanskom pokretu, danas udruženju Mladi Muslimani može se naći relevantna literatura prvenstveno zahvaljujući djelima koja su napisali dobronamjerni istraživači, historičari i sociolozi. O onim drugim, čije propagandne mašinerije ne skrivaju mržnju i neprijateljstvo prema islamu i muslimanima, ne treba trošiti riječi. Međutim, mnogo više vrijednih podataka može se naći u djelima čiji su autori upravo članovi ovog Udruženja. A da bi se dobila potpuna informacija koja može zadovoljiti vašu pažnju i interes za literaturom koja istinski prezentuje Pokret / Udruženje Mladi Muslimani juče i danas, neophodno je pročitati djela koja su "ugledala svjetlo dana" upravo zahvaljujući organiziranoj i osmišljenoj izdavačkoj djelatnosti Udruženja "Mladi Muslimani".

 

 

 

Istinit prikaz okolnosti u kojima su djelovali Mladi Muslimani možete pročitati u istoimenim djelima Zilhada Ključanina i Seada Trhulja, te knjizi "Sarajevski proces" Abida Prgude.
U djela koja predstavljaju autobiografska sjećanja članova pokreta Mladi Muslimani treba ubrojati, prije svega, Moj bijeg u slobodu Alije Izetbegovića, Molitva za istinu - sjećanje na zatvorske dane Ešrefa Čampare, Kazamati jednoumlja Reufa Huseinagića, ...
Naravno, nezaobilazna islamska literatura koja nudi ispravan, cjelovit i životan pogled na islam su i radovi ovih autora o islamskim temama, bilo da se radi o člancima koji su objavljivani u novinama, takvimima, glasnicima ili o djelima koja su štampana kao posebna izdanja. U tu reprezentativnu islamsku literaturu treba ubrojiti djela: Islamski odgovori Saliha Behmena, Islam između istoka i zapada i Islamska deklaracija Alije Izetbegovića, Na putu utjehe i nade i Vjerom do savršenstva duše Munira Gavrankapetanovića, Muslimani u Rusiji Mustafe Busuladžića itd.
Izdavačka djelatnost današnjeg Udruženja Mladi Muslimani obuhvata djela o MM, poput Trinaest mladomuslimanskih šehida i Mlade Muslimanke - svjedočenja i sjećanja autora Ismeta Kasumagića, te Mladi Muslimani I (1939. - 1999.) grupe autora, zatim izdanja Biblioteke Mladi Muslimani (pokrenuta u okviru omladinske sekcije) koja obuhvata naslove:
1. Muhamed Serdarević: Trideset vazu nasihata hadži Mehmed ef. Potogije
2. Ibn Hadžer el-Askalani: Priprema za dan povratka
3. Ebu-l e'ala el-Mewdudi: Islam i društveno ekonomski sistemi
4. Čovjeka trebamo (izbor iz radova Mladih Muslimana)
5. Ebu Fadl Muhsin Ibrahim: Transplantacija organa, eutanazija, kloniranje i pokusi na životinjama - islamski stav
kao i ostala izdanja koja pokazuju raznovrsnost tematike koja je obuhvaćena našim izdavačkim opusom: Nijazija Koštović: Sarajevo između dobrotvorstva i zla, Nedim Mašić: Osnovi informatike, Windows i word, skripta - O kulturi ponašanja Bošnjaka muslimana na hadždžu i sl., Ružičnjak pobožnosti, ...