Dan podrške muslimanima Kašmira

Predavanje u prostorijama Udruženja uz podjelu 10.000 letaka

Povodom 5. februara - Dana podrške muslimanima Kašmira, u petak 4. februara 2005. godine, u prostorijama Udruženja "Mladi Muslimani" održano je predavanje o problemima sa kojima se susreću muslimani Kašmira. Imajući u vidu da je naša javnost nedovoljno, skoro nikako informisana o dešavanjima u ovom dijelu svijeta, te da ovo predavanje neće imati auditorijum koji zaslužuje, isti dan je poslije džume namaza, u većim sarajevskim džamijama i na glavnim ulicama podijeljeno oko 10000 letaka u kojima se opisuju osnovne činjenice o dosadašnjem i trenutnom položaju muslimana Kašmira.

 

 

Prenosimo dio sadržaja ovog letka:

Kašmir je lijepa planinska zemlja u - srcu Azije. Ima 10 miliona stanovnika, ne uključujući u taj broj 2 miliona izbjeglih u Pakistanu. Prostorno je veća od skoro 100 suverenih zemalja. Zauzima površinu od 86.000 kvadratnih milja – 230.000 kvadratnih kilometara, što je primjera radi tri puta više od površine zemalja Beneluxa (Belgije, Holandije i Luksemburga).

Od sredine 19. vijeka do 1947. godine Indijski potkontinent bio je jedna teritorija u okviru kolonizatorske uprave Velike Britanije. Prestankom britanske kolonizacije formiraju se nezavisne države Indija i Pakistan, među kojima se utvrđuju teritorijalne granice zasnovane na principu etničke većine. Iako je po tom principu Kašmir trebao pripasti Pakistanu Indija je to spriječila okupacijom dijela njegovog teritorija.

Ujedinjene nacije nisu priznale indijsku okupaciju i aneksije, nego su izglasale da se pitanje Kašmira riješi voljom njegovog naroda, koji će plebiscitom odlučiti kome želi da pripadne. (Document NO.S/1196, para 15, of UN Resolution, dated 5. January 1949.)

Plebiscit na kojem insistira narod Kašmira nije čin neosnovane podrivačke separacije kojim se ugrožava teritorijalni integritet Indije, nego čin kojim treba da se ispoštuje arbitraža Ujedinjenih nacija.

Od 1947. do 1972. godine Indija i Pakistan su tri puta ratovali. Tada još nisu bile nuklearne sile. Danas, prema nezvaničnim podacima Indija raspolaže sa 100-150, a Pakistan sa 25-50 nuklearnih bojevih glava. Kako bi izgledao njihov slijedeći rat!

Ako se čovječanstvo ozbiljno ne osvrne na problem Kašmira, Kašmir bi mogao postati problem čovječanstva!

Poseban problem Kašmira i najhitniji za rješavanje je očito i drastično kršenje ljudskih prava. Sadizam, barbarizam i brutalnost indijskih vojnih, policijskih i paravojnih formacija, u vidu represalija prema civilima dostiže svoj vrhunac 1989. godine (kada se javlja Pokret otpora) i traje i danas.

O tome postoje brojni alarmantni i šokantni izvještaji brojnih međunarodnih i regionalnih organizacija za zaštitu ljudskih prava.