Čovjeka trebamo - 4. knjiga u izdanju biblioteke "Mladi Muslimani"

Knjiga je zbirka odabranih tekstova članova mladomuslimanskog pokreta, objavljivani u vrijeme komunizma i pod pseudonimima

U IZDANJU BIBLIOTEKE "MLADI MUSLIMANI" IZIŠLA IZ ŠTAMPE 4. KNJIGA:

ČOVJEKA TREBAMO


Sam naziv ovog djela nosi u sebi osnovnu poruku mladomuslimanskog pokreta. Istoimeni tekst rahmetli Esada Karađozovića imao je veliki uticaj na razvoj organizacije podstičući da ideja (samo)izgradnje čovjeka treba biti njen osnovni zadatak.

Mladi muslimani su uvijek čovjeka trebali, a ne broj! Broj bez prefiksa čovječnosti ne donosi dobro nikome, a čovjek izvan brojnosti može koristiti barem nekome. Ne čudi stoga što su Mladi Muslimani čovjeka tražili jer je i islam prvo tražio čovjeka ... prije fikha, prije šerijata, prije broja, prije društva.

Sadržaj (izabrani tekstovi sa biografijama njihovih autora):

Esad Karađozović: Čovjeka trebamo!
Mustafa Busuladžić: Pismo iz Egipta (Jovan Dučić o islamu i njegovoj ulozi)
Salih Behmen: Kuda da usmjerimo naše misli, Naš osjećaj manje vrijednosti, Otvoreno pismo Sinodu Pravoslavne crkve
Ešref Čampara: Islam nepoznanica, Zvjezdani trenuci čovječanstva, Razmišljanja o toleranciji
Munir Gavrankapetanović: O ispunjenju preuzetih amaneta, O islamskom shvatanju ekonomske problematike, O jednom poroku
Alija Izetbegović: Muslimani i Izrael, Zašto su muslimani zaostali, Nemuslimani o Muhammedu a.s.
Omer Nakičević: Buq'a medrese
dodatak: Osobine Mladog Muslimana