Promocija knjige "Islam i društveno - ekonomski sistemi"

Promocija trećeg djela u ediciji Biblioteka "Mladi Muslimani"

O knjizi

Krajem februara ove godine u organizaciji Udruženja građana "Mladi Muslimani" svjetlo dana, nakon nekih šezdesetak godina od pisanja i nekih dvadesetak godina od prijevođenja na naš jezik, ugledala je knjiga "Islam i društveno-ekonomski sistemi" Ebu E´ale el-Mewdudija, velikog islamskog učenjaka XX. stoljeća, sa komentarima i u prijevodu rahmetli Kasima I. Bukvića.

"Islam i društveno-ekonomski odnosi" predstavlja svojevrsni zbornik predavanja prof. Mewdudija, održanih tridesetih godina XX. stoljeća, a namjenjenih prvenstveno muslimanima tadašnje jedinstvene Indije, te kasnije Pakistana. U okviru knjige, kroz dvije osnovne rasprave: "Osnovi ekonomije u islamu i suvremenim sistemim", te "Ekonomski problemi i njihova islamska rješenja" on je na jedan krajnje jednostavan način predstavio islamsku viziju društveno-ekonomskog života. Kažemo društveno-ekonomskog, budući da se ove dvije oblasti ljudskog života ne mogu podjeliti i uvijek su duboko isprepletene.

Takođe, sa izuzetnom pronicljivošću, ogromnim analitičkim umjećem i velikom sposobnošću razumjevanja stvari i događanja, prof. Mewdudi je prije bilo kojeg evropskog učenjaka, intelektualca spoznao i javno iznio mahane triju velikih društveno-ekonomskih sistema, koja su u potpunosti obilježila XX. stoljeće: kapitalizma, komunizma i fašizma. Prema svakom od ovih sistema Mewdudi je prišao izuzetno ozbiljno, proučivši ih do u detalje, ne sustežući se da iznese i njihove pozitivne strane. Nakon svega, naveo je islamski sistem, njegove temeljne postavke, te na osnovu njih, koristeći se prvenstveno logikom i zdravim razumom, razriješio sve dileme i nedoumice postavljene u drugim sistemima. Recenzent knjige mr. Ekrem Gacić o ovome kaže: "Autor je dao dosta argumenata u korist islamskih principa koji se odnose na vlasništvo i odnos prema zemljištu, akumulaciji kapitala, nasljeđivanju, profitu, kamati, raspodjeli, upravljanju. Islamski principi u ekonomiji su principi morala i prirodni, za to ima dosta polazišta i dokaza u Kur´anu a.š. Autor je svojim analizama i usporedbama dao dosta argumenata da se na islamskim principima uravnotežuju i društveni odnosi, tako da se mogu izbjeći konflikti poslodavca i radnika. Isključuju se diktatura, rasizam i revolucionarna promjena vlasti, jer dovode do nasilja."

U pojednim svojim praktičnim aspektima knjiga je danas izgubila na aktuelnosti, budući da neki od predstavljenih društveno-ekonomskih sistema (u svojoj čistoj formi), poput fašizma ili komunizma, više ne postoje, te da su se društveni uslovi i geopolitička slika svijeta bitno izmjenili, ali, ipak, to joj nikako ne umanjuje njeno naučno-teoretsko i historijsko-dokumentarno značenje. Takođe, ona veoma lahko može poslužiti kao kratki vodič o osnovnim idejama i postulatima na kojima se zasniva kapitalizam, fašizam i komunizam, budući da su njihove ideološke osnove izgrađene najviše na društveno-ekonomskim odnosima.

Za čitaoca posebno interesantna mogu biti tada vizionarska viđenja o fašizmu i komunizmu, koja autor navodi u svome djelu, kao npr. "Bez čvrste diktature nemoguća je egzistencija komunističkog sistema. U dubini ljudske prirode se nalazi težnja za oslobađanjem od ovakvog sistema. Da ljudi nisu pod teretom čvstog obruča, preko noći bi komunistički sistem i njegovu bazu dokrajčili." ili kada govori o fašizmu "Umjesto da na razuman način izlože plan obnove svog ekonomskog i kulturnog položaja, oni izmišljaju novu socijalno-političku filozofiju koja je krajnje besmislena i glupa mješavina raznih ekstremnih i i glupih teorija.", te "Logičan unutrašnji smisao sputavanja života je u tome što ne podnose prigovor ili mišljenje protivno njihovom mišljenju. Svako ko želi govoriti treba potvrđivati i očitovati svoju saglasnost sa njihovim planovima, u protivnom neka šuti. Ograničenje obavezno obuhvata govor, mišljenje i vjerovanje, a iskorijeniti će se svako suprotno razmatranje kritika i kontrola...".

O autoru i prevodiocu

Sam Ebu E´ala El-Mewdudi je vrlo interesantna ličnost, koja je u svom životu gotovo u svakom trenutku djelovala na onim poljima na kojima je smatrao da može postići najbolje rezultate za islam i muslimane. Bio je zagovornik i borac za slobodu Indije od britanske kolonijalne uprave, bio je veliki da´ija - religijski osvješčivač indijskih muslimana, žestoki protivnik razvijanja nacionalizma među muslimanima, te jedan od glavnih zagovornika stvaranja prave islamske države u Pakistanu. Zbog svog djelovanja zatvaran je više puta, pa čak jednaput osuđen i na smrtnu kaznu, ali od svog djelovanja nije odustao. Međutim, koliko god Mewdudi, kao jedna od velikih ličnosti muslimanskog ummeta XX. stoljeća, te posebno muslimana Indijskog potkontinenta, bio interesantan, ništa manje za nas nije interesantna ni ličnost našeg prevodioca, Kasima I. Bukvića, za kojeg osobe koje su ga bolje poznavale kažu da je bio paradigma intelektualca - muslimana.

Rahmetli Kasim Bukvić, ekonomista po struci, čitav svoj dunjalučki život posvetio je radu za islam u šta je uložio dosta truda i zalaganja, te pretrpio dosta nelagoda. Kao član organizacije "Mladi Muslimani" nakon Drugog svjetskog rata od strane komunističke vlasti bio je zatvoren i osuđen na dugogodišnju robiju. Nakon izlaska iz zatvora i ponovnog zapošljavanja predano se posvetio izučavanju islamskog načina organizovanja društvenog života, te je kao ekonomista dao veliki doprinos prevodeći kako ovu knjigu, tako pišući i samostalne eseje, na temu ekonomije u islamu, od kojih su neki objavljeni u posebnom dijelu ove knjige.

O vrijednosti djela

Posebna vrijednost ovoga djela za Bošnjake kao narod je u tome što je ono na naš jezik prevedeno sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, što govori da je i u tim teškim vremenima bilo među nama onih koji su se zanimali za islamska pitanja i savremene probleme. Iako je na bosanski jezik prevedena u vremenu kada je neosporno bila aktuelna, zbog poznatih stavova tadašnjih komunističkih struktura vlasti ona nikada nije ugledala svijetlo dana. Čak naprotiv, takva literatura je u to vrijeme bila oštro proskribirana. Ipak, zahvaljujući prvenstveno aktivnostima samog prevodioca, ovaj prijevod je u manjim, odabranim kružocima, poput Tabačkog mesdžida i muslimanskih intelektualaca, bio prisutan i davao osnovna znanja o nekim pitanjima islamske ekonomije i uopće o društvenom organizovanju.

Objavljivanjem ove knjige na neki način se ispravila pogreška napravljena u pogledu dosadašnjeg neobjavljivanja ovog djela. Budućim generacijama muslimanskih ekonomista i uopće intelektualaca, te svima onima koji se bave ili će se baviti pitanjem islamske ekonomije i društvenog organizovanja, objavljivanjem ove knjige data je dosta dobra literatura za daljnji rad.

O promociji

Promocija knjige "Islam i društveno - ekonomski sistemi", održana u Morića hanu, sjedištu organizacije "Mladi Muslimani", izazvala je veliko interesovanje, kako zbog samog djela tako i zbog promotora koji su se prihvatili te časne uloge. Uz voditelja promocije, Emira Mehmedovića, prisutnima su govorili: mr Amel Kovačević, dipl.ecc Edhem Bakšić i mr Edib Bukvić. Između samih izlaganja predstavljenih promotora, auditorij je imao prilike i da čuje najinteresantnije citate iz same knjige.

Izlaganje promotora mr Ediba Bukvića

Poštovani skupe, selam alejkum i dobro veče, ako ima neko da mu selam nije mio. Na početku želim da izrazim zahvalnost Allahu dž.š. što nam je omogućio večeras da se ovdje sakupimo i progovorimo nešto na temu kojom se bavi ova knjiga, a koju večeras promovišemo. Istovremeno izražavam iskreno poštovanje izdavaču i organizatoru ove promocije udruženju Mladi Muslimani, kao i sponzoru ovog izdanja, koji je omogućio štampanje i besplatno dijeljenje ove knjige.

Večerašnja promocija knjige <> profesora rahmetli Mewdudija, koja ujedno sadrži i nekoliko autorskih tekstova prevodioca rahmetli Kasima Bukvića, trebalo bi da podstakne naša razmišljanja na temu Ekonomija u društvenoj zajednici muslimana, te kako živjeti, raditi i uskladiti svoja vjerska opredjeljenja i osjećanja sa svakodnevnim životom, radom, privređivanjem, sticanjem nafake i raspolaganjem svojom nafakom na najbolji i najefikasniji način.

Ovaj tekst koji imamo pred sobom možemo smatrati zastarjelim. U prošlom mjesecu se napunilo deset godina kako je rahmetli Kasim preselio. Prevođenje ovog teksta i pisanje autorskih tekstova možemo smjestiti u zanjih destak godina života rahmetli babe koje je proveo u penziji. To je bila neka vrsta njegove obaveze da doprinese razvoju ekonomske misli muslimana na osnovu vlastitog obrazovanja, iskustva i literature koja je u tom periodu bila njemu dostupna.

Rahmetli profesor mewdudi se bavio tematikom i pisao je na ovu temu prije skoro 60 godina u periodu uspostavljanja islamske republike Pakistan dajući svoj doprinos postavljanju temelja za funkcionisanje ekonomije jedne islamske države. Činjenica da je u vie navrata boravio u zatvoru, kao što je to bio i rahmeti Kasim govori koliko je nepopularno pa i opasno baviti se vlastitim razmišljanjem na temu uticaja islama na organizaciju finansijskog i privrednog poslovanja jednog društva. treba biti svjestan da to ni danas nije manje opasno bez obzira na navodna ljudska i demokratska prava, jer je misao islama još uvijek u znatnoj suprotnosti sa vladajućom, dominirajućom kapitalističkom ekonomskom misli. Spominjući štetnosti zabranu kamate udarate u temelje sadašnjeg svjetskog poretka predvođenog Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom.

Međutim, da se vratimo na tekstove koji su večeras pred nama. Pored velike vremenske distance, smatram ih vrlo aktuelnim i vrlo realnim u ovom trenutku našeg i svjetskog ekonomskog razvoja. Svijet se trenutno još jednom suočava sa svojim nelogičnostima koje su dovele do nove recesije. Ogromni dugovi latino američkih država, dalekog istoka i uopšte nerazvijenih i zemalja u razvoju, kao vraćeni bumerang zaustavljaju proizvodne pogone i mašine Amerike i razvijenog zapada, gdje preko noći na hiljade ljudi ostaje bez posla. Ako ovu knjigu uzmemo kao neku vrstu historijskog udžbenika, uočit ćemo veliku sličnost ekonomskih problema kroz historiju i danas. Profesor Mewdudi je praktično, poistovjećujući ideologiju komunizma sa idejama nacizma i fašizma predvidio neslavni kraj komunističkih ideja. Činjenica je da kapitalizam ima dosta dodirnih tačaka sa islamskim rješenjima u ekonomiji, kao što druge Božije knjige imaju sličnost sa Kur'anom. Kao što bi neki rekli, slično, ali ni nalik, jer izostavljanje nekih ključnih komponenti dovodi do suprotnih, katastrofalnih rezultata. Primjera predviđanja ili svjesnog izostavljanja nekih činjenica imamo svugdje oko nas te treba znati da je ključ ili, kako se to kaže, šejtan je u detalju. Kao recimo, razlika ima Boga ili neuzubillah nema boga. Dakle, moj stav je da razmišljanja i riješenja u ovoj knjizi mogu biti poučna i usmjeravajuća i za nas danas i ovdje uz prihvatanje slijedećih principa:

- da ima muslimana vjernika koji žele da žive i rade po principima Islama

- da se u potpunosti prihvata kur'anski postulat da u vjeri nema prisile, tj. da je dobrovoljnost osnov za primjenu islamskih principa bez obzira da li u nekoj sredini muslimani čine većinu ili manjinu stanovništva

- da je privređivanje samo jedan od naših sadržaja života

Logično je da onaj koji je srcem prihvatio islam, kao što su prihvatili autori ove knjige, nemaju potrebe da dokazuju prednosti svoje ideje nad drugim idejama nego treba da uče iz svoje i tuđe historije, iz svojih i tuđih primjera, kako da svoj žviot i život društva koji svojevoljno prihvata te regule organizuje u zajednicu koja na osnovama Kur'ana i hadisa ima miran, spokojan život blagostanja i socijalne sigurnosti kako ga autori vide u islamskom riješenju koje je dato između 95. i 100. strane ove knjige, kao i u tekstu koji počinje na 128. strani pod naslovom <> koji daje praktične ideje za svakog pojedinca i njegovu zajednicu ako to oni žele.

Da sada još kratko obrazložim zašto mislim da su ove ideje moguće i aktuelne i za nas ovdje u našoj državi Bosni i Hercegovini. Država Bosna i Hercegovina je zasnovana između ostalog na principima:

- potpune slobode vjeroispovjesti

- nepovredivosti privatne imovine

- potpunom uvažavanju demokratskih i ljudskih prava

Ovo smatram dovoljnim uslovom za one koji hoće, ako ih ima, da svoj život organizuju samostalno, bez potrebe da budu posebno obilježeni, izolovani ili od javnosti osuđeni i ismijani.

Možemo osnivati i zapošljavati po svom izboru kompanije, banke, stambene komplekse, vrtiće, škole, univerzitete, itd.

Možemo, ako ima osnove i potrebe praviti privredne komore, udruženja, zajedničke nastupe, izvoz, uvoz, trgovinu, usluge itd.

Možemo jedni drugim posuđivati, poklanjati, pomagati, formirati zdravstvene, penzione, investicione fondove itd.

Možemo ako hoćemo.

Drugi to već odavno rade. Za primjer, hrvatsko društvo Napredak je sve više nego kulturno udruženje.