Utisci iz Japana IX

Kjoto

Kjoto (Kyoto) je svojevrsni historijski i ''duhovni'' centar Japana budući da je taj grad više od hiljadu godina bio njegova prijestonica. Godine 1869. prijestonica je prenešena u grad Oedo koji je zbog toga postao poznat kao To-Kyo (sintagma koja u japanskom ima značenje novi Kyoto – nova prijestonica) i vremenom potpuno poprimio novi naziv Tokyo (Tokio). No, bez obzira na to što je izgubio svoj značaj u političkom smislu, Kjoto je u srcima svih Japanaca ostao duhovni, tradicionalni i kulturni centar čitave nacije. Grad je u tom smislu pun šinto i budističkih hramova, kao i univerziteta – kako državnih tako i šinto univerziteta (rečeno nam je da čak oko 10 procenata populacije čitavoga grada otpada na studente), a interesantno je da ima i jedan kršćanski univerzitet. Naravno Kjoto je i jak turistički centar Japana, veoma popularna destinacija gotovo svih turista koji posjećuju ovu zemlju.

Opširnije...

Utisci iz Japana VIII

Hirošima

Hirošima - kad se ta riječ pomene prva i neizbježna asocijacija je uvijek ista: atomska bomba.

Od atomske eksplozije koja se dogodila 6. avgusta 1945., ujutro u 8:15 časova, u jednom djeliću sekunde izginule su stotine hiljada ljudi i čitav grad bio zbrisan sa lica zemlje.

Poneki ostaci bili su ostali samo od par zgrada, onih iznad kojih je eksplodirala bomba na visini od nekoliko stotina metara iznad zemlje (pošto su te zgrade bile u hipotetičkom centru eksplozije bile su donekle pošteđene siline udarnog talasa koji se širio na sve strane od centra), a svuda okolo je bila sablasna pustoš.

Opširnije...

Utisci iz Japana VII

Šinkansen

Jedan od nezaobilaznih elemenata svakog trening kursa koji se organizira u Japanu je tzv Field Trip (Radno putovanje). Iako se iz naslova može vidjeti da je cilj tih putovanja u tome da kursisti steknu neka praktična znanja i iskustva direktno na terenu, ipak su dva ''turistička'' elementa nezaobilazna: posjeta gradu Kjoto (Kyoto) nekadašnjoj prijestonici Japana, te posjeta Hirošimi (Hiroshima) i njenom muzeju posvećenom stradanju uzrokovanom bacanjem atomske bombe na ovaj grad.

Opširnije...

Utisci iz Japana VI

Tokio

Tokio je današnja prijestonica Japana i ujedno glavni i najveći grad u zemlji. Nalazi se na otoku Honšu i lociran je na njegovoj pacifičkoj obali, oko zaljeva koji je po njemu i dobio ime (Tokijski zaljev). Iako postoji luka i u samom gradu, ipak se glavna luka ovog metropolisa nalazi u Jokohami (Yokohama) koja se nalazi južnije, skoro na samom ulazu u Tokijski zaljev. U stvari, moglo bi se reći da je megapolis Tokija jedna povezana urbana cjelina koja je razvijena oko čitavog Tokijskog zaljeva i koja obuhvata gradove Jokohamu (Yokohama), Kavasaki (Kawasaki), Tokio (Tokyo) (u užem smislu), Saitamu (Saitama) i Čibu (Chiba), te mnoga manja mjesta između njih. Dakle, Tokio je jedna ogromna urbana cjelina, čvrsto povezana mnogobrojnim putevima i željezničkim (JR) linijama, koja u potpunosti sa zapada, sjevera i istoka okružuje Tokijski zaljev koji je samo sa južne strane povezan sa Pacifikom.

Opširnije...