Sunnet Božijeg Poslanika a.s.

Osnovno što svaki musliman treba znati o drugom izvoru islama, sunnetu Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.

Značaj Sunneta u islamu

1. Značaj Sunneta u islamu

Sunnet je praktični komentar Kur'ana, i realna i - ujedno - idealna primjena islama jer je Poslanik, s.a.v.s., bio interpretirani Kur'an i otjelovljeni islam. Ovo je snagom svoga intelekta i razbora te zahvaljujuci svom dugogodišnjem življenju uz Poslanika, s.a.v.s., spoznala majka vjernika, Aiša, neka je Bog njome zadovoljan, i to izrazila divnim, stilizovanim riječima kad je bila upitana o moralnom liku Božijeg poslanika, s.a.v.s. Njen je odgovor glasio: "Poslanikov moral je bio Kur'an." (hadis bilježe Muslim, Ahmed, Ebu Davud i En-Nesa'i)

Pa ko hoće da upozna praktični islam sa njegovim karakteristikama i temeljima neka ga upozna do u detalje obrazloženog i utjelovljenog u Vjerovjesničkoj - verbalnoj, praktičnoj i odobravajućoj - tradiciji.

Opširnije...

El Fikh el Ekber

Sažeto akaidsko djelo istinskog učenjaka i imama našeg mezheba

EL FIKH EL EKBER I dio

Opširnije...