Podrška općini Stari Grad

Udruženje ''Mladi muslimani'' pozdravlja i podržava odluku Općine Stari Grad da implementira općinsku Odluku o rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo (Sl.novine KS br.02/07), gdje u članu 10. stoji ''da nije dozvoljeno točenje i prodaja alkohola u neposrednoj blizini (do pet metara) obrazovnih institucija, vjerskih objekata, harema i dvorišta istih''. Načelnik se odlučio općinsku odluku aktivirati tokom ovog ramazana, iako je ona donešena još 2007. godine i trebala je uveliko biti na snazi već šest godina.

Međutim, čak i višegodišnjim ''gledanjem kroz prste'' danas nisu zadovoljni dušebrižnici i navodni zaštitinici sekularizma i turizma u BiH, pa su oštro napali načelnika Hadžibajrića imputirajući mu da ''uvodi šerijat na mala vrata'', te da u jeku turističke sezone sprječava turiste nemuslimane da konzumiraju alkohol, a zapravo se samo sprovodi Odluka donešena prije šest godina. Pritom se radi o Odluci koja je vrlo bliska odlukama i zakonima koji važe u svim evropskim zemljama, a koji su čak i rigorozniji i koji potvrđuju da Odluka Općine Stari Grad nije nikakva šerijatizacija Općine Stari Grad. A što se tiče turista, nesumjivo svaki turista dolazi u neko mjesto, grad, državu da vidi njenu kulturu, tradiciju, historijske spomenike, da osjeti duh, čuje autohtonu muziku, pojede tradicionalna jela. Tako je i sa turistima koji dolaze u Sarajevo i oni ne samo da će poštovati Odluku o nekonzumiranju alkohola u blizini džamija, crkava, škola, već će im to biti dio turističke ponude, da osjete duh i kulturu Sarajeva, multikulturaklnost, toleranciju, da saznaju kako pravoslavac, katolik i židov u toku ramazana neće javno konzumirati jelo i piće, ni sokove a kamo li alkohol iz poštovanja prema sugrađanima muslimanima. Zbog toga, pozivamo Općinu Stari Grad, da i nakon ramazana insistira na provedbi Odluke, jer će time samo poboljšati turističku ponudu, a pritom i sljediti evropski put