Djelovanje Mladih Muslimana u periodu od 1960. do 1980.

O održavanju tribine u Carevoj džamiji, pokretanju lista Preporod, pisanju članaka za Takvim, štrajku u GHB medresi, organizaciji Tabačkog mesdžida, ...

Opširnije...

Prof. Ešref Čampara preselio na Ahiret

U subotu, 23. februara 2002. odnosno 11.Zu - l - hidždžeta 1422. h.g. (drugog dana Kurban Bajrama u ranim jutarnjim satima), u 80. godini života preselio je na Ahiret istaknuti pripadnik mladomuslimanskog pokreta

Opširnije...

Trinaest mladomuslimanskih šehida

 

Kratke biografije trinaest Mladomuslimanskih šehida

Opširnije...

Proces iz 1983.

Proces grupi muslimanskih intelektualaca 1983.

Proces grupi muslimanskih intelektualca, predvođenih istaknutim članovima pokreta "Mladi Muslimani" pokrenut početkom 1983. godine od strane SKJ, je bio uvod u sva kasnija bitna politička događanja u BiH, a posebno ona u vezi sa Bošnjacima. Ovim političkim procesom, iako to njegovim tvorcima nije bio cilj, u bosansku javnost su lansirana imena koja su početkom devedesetih, dakle nakon samo 7-8 godina, preuzela političko vođstvo Bošnjaka i BiH.

Opširnije...