Šamar

Jedan mladić vrativši se sa studija iz inostranstva, zatražio je od svojih roditelja da mu nađu učenjaka koji bi mogao odgovoriti na njegova 3 pitanja.

Nakon nekog vremena oni su našli jednog islamskog alima voljnog da se sastane sa momkom, da ga sasluša i pokuša da mu odgovori na postavljena pitanja.

Opširnije...

Stereotip, mit, zločin

Esej je napisan i prezentiran u okviru konferencije «Upotreba historijskih mitova: Drugi svjetski rat i balkanski ratovi krajem 20. stoljeća» održanoj u Sarajevu 10. i 11. 05. 2005.

«Vi znate da je čitav prikaz istorije krivo postavljen, da su generacije i generacije potpuno falsifikovano obrazovane i da treba rekonstruisati i događaje prije onog rata a posebno u toku rata, doprinos četničkog pokreta i ulogu komunističke partije.»[1] (N. Poplašen, Srpska radikalna stranka RS, 1993.)

Opširnije...

Demokratija ima više formi

Politika i historija spram poligamije i prostitucije

Neko ima strast za kupovinom tjelesnog užitka. Neko ima želju da uživa u istom spolu. Neko ima potrebu da živi u poligamnom braku.

Kada se spomene prijedlog o legalizaciji prostitucije, nikome ne pada na pamet da «prodavačice ljubavi» smješta u nekakav politički i istorijski kontekst. To što bi država donijela novi zakon ne bi bila politika? Ima li zakona bez politike! To što bi usvajanjem tog zakona «prestala trgovina bijelim robljem» nije demagogija! «Najstariji zanat na svijetu» nije istorija! Zagovarači najnovijeg i najmodernijeg društvenog progresa ne smatraju da je za prevazići nešto što je «staro ko Grčka».

Opširnije...

Sa desnog ramena

Tekst posvećen Nusretu Fazlibegoviću, jednom od 13 mladomuslimanskih šehida

Bio jedan mladić koji je puno stajao pa su ga boljele noge. Kada god bi htio da se odmori od stajanja prestajao bi disati. Kada bi pio vodu nije mu bila potrebna nikakva rijeka, ni česma, niti ikakva posuda. Kada mu se približio čas rastanka sa ovim svijetom, njegova majka je imala priliku vidjeti ga ali je to odbila.

Opširnije...