Posjeta EUFOR -ovog majora iz LOT tima Udruženju ’’Mladi muslimani’’

U četvrtak, 11. avgusta, u posjeti Udruženju “Mladi muslimani” bio je major Pavel, pripadnik međunarodnih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini. Major Pavel pripada LOT timu EUFOR-a koji je smješten na Pofalićima u Sarajevu. U jedno i po satnom srdačnom razgovoru predstavnicima našeg Udruženja major Pavel je iskazao interes za aktivnosti Udruženja, uticaj koji Udruženje ima na mladu populaciju, način na koji pristupa radu sa mladim i sl. LOT-ov major istakao je da je misija LOT timova EUFOR-a komunikacija sa širom zajednicom, kako sa običnim građanima, tako i sa organizacijama kakvo je Udruženje “Mladi muslimani”. Posebno je naglasio da je upravo kroz aktivnosti LOT tima uočio veliku srdačnost građana Sarajeva, te da je dobio sasvim drukčiju sliku o stanju u BiH u odnosu na onu koju su u njegovoj zemlji - Slovačkoj, pa i šire u zemljama zapada, plasirali mediji tokom agresije na BiH, ali i sve godine nakon toga. Major Pavel se interesirao i o našem stavu kada je u pitanju budućnost misije međunarodnih vojnih snaga u BiH, a na naš upit o njegovom viđenju budućnosti BiH, rekao je da je BiH zemlja sa puno vrijednosti, prirodnih bogatstava, resursa i da je njena budućnost neupitna, i da problemi koji stvaraju političari moraju biti prevaziđeni. 

Ministar nanijetio ukinuti vjeronauku u Kantonu Sarajevo

Udruženje „Mladi Muslimani“ je veoma neprijatno iznenađeno viješću da je Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo izdalo Instrukciju po kojoj uspjeh učenika, koji su se opredijelili da pohađaju predmet vjeronauke u osnovnim i srednjim školama ovog Kantona, neće ulaziti u opći uspjeh učenika te ovom prilikom osuđuje ovakav postupak resornog ministra i smatra da nije ni u kom slučaju riječ o uklanjanju nepovoljnijeg položaja u kome su se nalazili učenici koji ne pohađaju vjeronauku, što je u svojoj glavi umislio ministar, već o prvom koraku koji treba da trasira put ukidanju nastavnog predmeta vjeronauke u školama u Kantonu Sarajevo.

Opširnije...

Posjeta delegacije Crvenog polumjeseca iz republike Turske

Delegacija Crvenog polumjeseca iz Republike Turske posjetila je Udruženje „Mladi muslimani“ izrazivši namjeru za ostvarenje zajedničkih projekata u budućnosti koji će biti od koristi za građane Bosne i Hercegovine. U jednosatnom razgovoru između predstavnika Crvenog polumjeseca i članova Upravnog odbora udruženja „Mladi muslimani“ predstavljene su dosadašnje aktivnosti ovih organizacija i razmotrene mogućnosti zajedničke saradnje.

Opširnije...

Posjeta Bošnjacima Kosova

U petak, 08. aprila 2011. godine u posjeti Bošnjacima u Prizrenu (Kosovo) bila je delegacija iz BiH u sastavu: mr. sci. Edin Ramić, savjetnik za povratak i dijasporu Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH; Anes Džunuzović, sekretar Udruženja ''Mladi muslimani''; te mr. sci. Admir Mulaosmanović, član Udruženja ''Mladi muslimani'' i uposlenik Instituta za istoriju Sarajevo.

Povod za posjetu bio je popis stanovništva na Kosovu i podrška bošnjačkoj zajednici tokom popisa. U sklopu posjete Prizrenu obavljen je sastanak sa liderima bošnjačkih političkih partija, aktuelnim i bivšim bošnjačkim poslanicima u Parlamentu Kosova, intelektualcima, predstavnicima NVO i novinarima. Pored ovog sastanka održana je i tribina ''Identitet Bošnjaka'' u Sali gradskog vijeća Prizrena, te na koncu i sastanak sa gradonačelnikom Prizrena prof. dr. Ramadanom Mujom u njegovom kabinetu.

Opširnije...