Općina Centar neodobrava peticiju za Fatmira Alispahića

 

Šesnaest nevladinih organizacija koje stoje iza peticije “Jednakost za Fatmira”, a kojom se traži ukidanje nezakonite i diskriminatorske odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojom se mr. sc. Fatmiru Alispahiću – u ime ideološke nepodobnosti – oduzima pravo da doktorira na fakultetu na kome je diplomirao i magistrirao, obavještava javnost da se Općina Centar Sarajevo nečasno pridružila Filozofskom fakultetu u Sarajevu u blokiranju građanskog i demokratskog prava da javnost putem peticije izrazi svoj stav o ideološkoj diskriminaciji u procesu obrazovanja i usavršavanja.

Očajnički potez dekana FF Ive Komšića

 

Prof. dr. Ivo Komšić, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, zabranio je da se u holu ovog fakulteta potpisuje peticija protiv diskriminacije Fatmira Alispahića. Grupa NVO uputila je zahtjev dekanu Filozofskog fakulteta prof. dr. Ivi Komšiću u srijedu 16. maja, i tražila odobrenje za potpisivanje peticije u holu fakulteta 17. maja u vremenu od 11 h do 14 h. Tekst peticije glasi: ''Tražimo ukidanje nezakonite i diskriminatorske odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojom se mr. sc. Fatmiru Alispahiću - u ime ideološke nepodobnosti - oduzima pravo da doktorira na fakultetu na kome je diplomirao i magistrirao''. Traženo je da se dekan Komšić očituje po zahtjevu tokom dana, odnosno 16. maja, što nije urađeno, već je koordinator Sanadin Voloder pozvan od strane dekana Komšića u četvrtak 17. maja da u 10:45 h dođe u dekanat, kada mu je uručena odluka o odbijanju, odnosno, zabrani potpisivanja peticije u holu fakulteta. Dakle, 15 minuta pred početak potpisivanja peticije. U odluci dekana Komšića, broj: 01/369 stoji: ''U vezi sa Vašim zahtjevom, obavještavamo Vas da u skladu sa članom 7. stav 6. i članom 43. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine broj: 22/10.), na fakultetu nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje, te ne postoji zakonski osnov da udovoljimo Vašem zahtjevu''. 

Jednakost za Fatmira

 

U četvrtak, 17. maja 2012, sa početkom u 11 sati, na platou ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu, nekoliko NVO iz BiH otvara potpisivanje „Peticije protiv diskriminacije Fatmira Alispahića na Filozofskom fakultetu u Sarajevu“, a prikupljeni potpisi će biti upućeni nadležnim tijelima Univerziteta u Sarajevu, vladinim, nevladinim i diplomatskim adresama, kao izraz demokratske opredijeljenosti studenata i građana da više nikad ni jedan pojedinac, poput Fatmira Alispahića, ne bude na Univerzitetu diskriminiran zbog nečijih ideoloških mjerila, već da svaki pojedinac bude cijenjen – isključivo! - po svome znanju i stručnosti.

Kemal Kilicdaroglu u posjeti MM-u

U sklopu dvodnevne posjete BiH Kemal Kilicdaroglu, predsjednik Republikanske narodne stranke Turske (CHP), posjetio je Udruženje ''Mladi muslimani'' u srijedu 25. aprila. Delegaciju CHP primio je predsjednik Udruženja ''Mladi muslimani'' dipl. ecc. Edhem Bakšić sa članovima Upravnog odbora. Predsjednik Bakšić izrazio je dobrodošlicu predsjedniku Kilicdarogluu u BiH, i posebno se zahvalio na posjeti Udruženju. Iskazao je i zahvalnost za sve što Turska danas čini za BiH, zahvaljujući čemu se Bošnjaci osjećaju dostojanstvenije i sigurnije u evropskom, kršćanskom okruženju.

 

Opširnije...