Međunarodni kongres Unije muslimanskih zajednica u Istanbulu

 

U periodu od 26. Do 28. Maja 2012. Godine u Istanbulu je održan  21. Međunarodni kongres Unije muslimanskih zajednica pod pokroviteljstvom ESAM-a  (Ekonomsko socijalno istraživački centar) kojeg je jos 1969. godine formirao nekadašnji premijer Republike Turske prof. dr. Nedžmetin Erbekan. 

Općina Centar neodobrava peticiju za Fatmira Alispahića

 

Šesnaest nevladinih organizacija koje stoje iza peticije “Jednakost za Fatmira”, a kojom se traži ukidanje nezakonite i diskriminatorske odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojom se mr. sc. Fatmiru Alispahiću – u ime ideološke nepodobnosti – oduzima pravo da doktorira na fakultetu na kome je diplomirao i magistrirao, obavještava javnost da se Općina Centar Sarajevo nečasno pridružila Filozofskom fakultetu u Sarajevu u blokiranju građanskog i demokratskog prava da javnost putem peticije izrazi svoj stav o ideološkoj diskriminaciji u procesu obrazovanja i usavršavanja.

Očajnički potez dekana FF Ive Komšića

 

Prof. dr. Ivo Komšić, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, zabranio je da se u holu ovog fakulteta potpisuje peticija protiv diskriminacije Fatmira Alispahića. Grupa NVO uputila je zahtjev dekanu Filozofskog fakulteta prof. dr. Ivi Komšiću u srijedu 16. maja, i tražila odobrenje za potpisivanje peticije u holu fakulteta 17. maja u vremenu od 11 h do 14 h. Tekst peticije glasi: ''Tražimo ukidanje nezakonite i diskriminatorske odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojom se mr. sc. Fatmiru Alispahiću - u ime ideološke nepodobnosti - oduzima pravo da doktorira na fakultetu na kome je diplomirao i magistrirao''. Traženo je da se dekan Komšić očituje po zahtjevu tokom dana, odnosno 16. maja, što nije urađeno, već je koordinator Sanadin Voloder pozvan od strane dekana Komšića u četvrtak 17. maja da u 10:45 h dođe u dekanat, kada mu je uručena odluka o odbijanju, odnosno, zabrani potpisivanja peticije u holu fakulteta. Dakle, 15 minuta pred početak potpisivanja peticije. U odluci dekana Komšića, broj: 01/369 stoji: ''U vezi sa Vašim zahtjevom, obavještavamo Vas da u skladu sa članom 7. stav 6. i članom 43. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine broj: 22/10.), na fakultetu nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje, te ne postoji zakonski osnov da udovoljimo Vašem zahtjevu''. 

Jednakost za Fatmira

 

U četvrtak, 17. maja 2012, sa početkom u 11 sati, na platou ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu, nekoliko NVO iz BiH otvara potpisivanje „Peticije protiv diskriminacije Fatmira Alispahića na Filozofskom fakultetu u Sarajevu“, a prikupljeni potpisi će biti upućeni nadležnim tijelima Univerziteta u Sarajevu, vladinim, nevladinim i diplomatskim adresama, kao izraz demokratske opredijeljenosti studenata i građana da više nikad ni jedan pojedinac, poput Fatmira Alispahića, ne bude na Univerzitetu diskriminiran zbog nečijih ideoloških mjerila, već da svaki pojedinac bude cijenjen – isključivo! - po svome znanju i stručnosti.