ESAM 2013.

Krajem maja 2013. godine, predsjednik Udruženja Mladi Muslimani, Edhem Bakšić prisustvovao je i aktivno učestvovao na konferenciji „Islamska Unija i Novi svijet“ u organizaciji ESAM-a, Ekonomsko društvenog istraživačkog centra koji je formiran 1969. godine od strane nekadašnjeg premijera Republike Turske dr Nedžmetina Erbakana.
Na ovom skupu, koji je okupio predstavnike brojnih muslimanskih zajednica iz oko 90 zemalja svijeta, kratko obraćanje imao je i predsjednik Mladih Muslimana kao predstavnik Bosne i Hercegovine.  On je prisutne podsjetio na godine kada je muslimanska zajednica u bivšoj Jugoslaviji bila izrazita manjina, sa deklarativnim pravima, ali i suštinski ugrožena u istinskom ispoljavanju svog muslimanskog identiteta, kao i na zasluge prvog predsjednika BiH Alije Izetbegovića na promjeni takvog stanja. 
Pozvao je prisutne predstavnike muslimanskih zajednica na bolju i veću saradnju sa odgovarajućim institucijama i organizacijama u BiH. Na samom skupu usvojena je i zajednička deklaracija, a prisutni su po završetku konferencije prisustvovali i proslavi 560. godina od Osvajanja Istanbula od strane Sultana Mehmeda Fatiha u Kočaeliju (nekadašnjem Izmitu). Proslava je organizirana na gradskom stadionu u organizaciji Udruženja omladine Anadoilije. 
Boravak u Istanbulu predsjednik Bakšić je iskoristio i za brojne susrete i kontakte sa drugim udruženjima i institucijama, između ostalog i sa organizacijom Yedi Hilal, u čijem je sjedištu održao predavanje i upriličio prikazivanje dokumentarnog filma „Je li ti žao?“ o stradanjima pripadnika mladomuslimanske organizacije sa prijevodom na turski jezik.