Očajnički potez dekana FF Ive Komšića

 

Prof. dr. Ivo Komšić, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, zabranio je da se u holu ovog fakulteta potpisuje peticija protiv diskriminacije Fatmira Alispahića. Grupa NVO uputila je zahtjev dekanu Filozofskog fakulteta prof. dr. Ivi Komšiću u srijedu 16. maja, i tražila odobrenje za potpisivanje peticije u holu fakulteta 17. maja u vremenu od 11 h do 14 h. Tekst peticije glasi: ''Tražimo ukidanje nezakonite i diskriminatorske odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojom se mr. sc. Fatmiru Alispahiću - u ime ideološke nepodobnosti - oduzima pravo da doktorira na fakultetu na kome je diplomirao i magistrirao''. Traženo je da se dekan Komšić očituje po zahtjevu tokom dana, odnosno 16. maja, što nije urađeno, već je koordinator Sanadin Voloder pozvan od strane dekana Komšića u četvrtak 17. maja da u 10:45 h dođe u dekanat, kada mu je uručena odluka o odbijanju, odnosno, zabrani potpisivanja peticije u holu fakulteta. Dakle, 15 minuta pred početak potpisivanja peticije. U odluci dekana Komšića, broj: 01/369 stoji: ''U vezi sa Vašim zahtjevom, obavještavamo Vas da u skladu sa članom 7. stav 6. i članom 43. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine broj: 22/10.), na fakultetu nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje, te ne postoji zakonski osnov da udovoljimo Vašem zahtjevu''. 
Dekan Komšić je svjesno doveo organizatore peticije pred svršen čin, očekujući očajnički potez, odnosno, da organizatori potpisivanja peticije uprkos zabrani pristupe potpisivanju peticije i na taj način daju argument za intervenciju dekana Komšića i eventualno policije. Organizatori su odlučili ispoštovati odluku dekana Komšića iako je obrazloženje bez osnova. Naime, u zabrani stoji da ''na fakultetu nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje'', iako je riječ o građanskoj inicijativi, inicijativi nekoliko NVO koje zahtjevaju od Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta da građaninu BiH, mr. sci. Fatmiru Alispahiću, omogući da se obrazuje, da ispoštuje njegovo pravo na obrazovanje, te da ispoštuje član 16a Pravila Univerziteta u Sarajevu u kome stoji: ''Na Univerzitetu u Sarajevu nije dozvoljena diskriminacija zasnovana na rasi, boji kože, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu''. 
 
Iako potpisivanje peticije nije obavljeno, interes za potpisivanjem iste je veliki, a što potvrđuje veliko prisustvo upravo studenata Filozofskog fakulteta zainteresiranih za potpisivanje peticije, te i nekoliko istaknutih ličnosti iz društvenog i akademskog života BiH. 
 
Organizatori potpisivanja peticije neće odustati od iste, a mediji će naknadno biti obavješteni o datumu i lokaciji na kojoj će se peticija potpisivati. Sve veći broj NVO daje podršku peticiji i priključuje se organizaciji iste, a sramotna odluka Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta nailazi na sve veću osudu javnosti u BiH. Pružena je i mogućnost on-line potpisivanja peticije, na peticija24.com/jednakost_za_fatmira. Za samo dva sahata peticiju je potpisalo 450 ljudi. Podrška pravu građanina mr. sci. Fatmira Alispahića da se obrazuje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu dolazi ne samo iz BiH već i od bosanaca i hercegovaca iz dijaspore.
 
Organizatori potpisivanja peticije:
 
1. Udruženje ''Mladi muslimani'' - Sarajevo
2. Udruženje ''Svitanje'' - Sarajevo
3. Udruženje ''AKOS'' – Zenica
4. Udruženje studenata ''Demus''
5. Udruženje ''Tesnim'' – Sarajevo
6. Udruženje ''Selam'' – Zenica
7. Udruženje ''Liga za Sandžak'' – Sarajevo
8. Udruženje ''Knjiga-izvor'' – Zenica
9. KC ''Karneol'' - Zenica