Jednakost za Fatmira

 

U četvrtak, 17. maja 2012, sa početkom u 11 sati, na platou ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu, nekoliko NVO iz BiH otvara potpisivanje „Peticije protiv diskriminacije Fatmira Alispahića na Filozofskom fakultetu u Sarajevu“, a prikupljeni potpisi će biti upućeni nadležnim tijelima Univerziteta u Sarajevu, vladinim, nevladinim i diplomatskim adresama, kao izraz demokratske opredijeljenosti studenata i građana da više nikad ni jedan pojedinac, poput Fatmira Alispahića, ne bude na Univerzitetu diskriminiran zbog nečijih ideoloških mjerila, već da svaki pojedinac bude cijenjen – isključivo! - po svome znanju i stručnosti.
Tekst Peticije sadrži jednu rečenicu koja glasi:  
„Tražimo ukidanje nezakonite i diskriminatorske odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu kojom se mr. sc. Fatmiru Alispahiću - u ime ideološke nepodobnosti - oduzima pravo da doktorira na fakultetu na kome je diplomirao i magistrirao.“
Očekujemo da će skandalozna odluka protiv jednakog prava na obrazovanje biti ukinuta prije nego što završimo sa prikupljanjem potpisa, te da će ovaj slučaj inicirati Univerzitet u Sarajevu na afirmiranje Člana 16a Pravila u kojima stoji: „Na Univerzitetu u Sarajevu nije dozvoljena diskriminacija zasnovana na rasi, boji kože, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu.“
Udruženja koja pokreću peticiju će potpisnicima peticije i zainteresiranim građanima omogućiti uvid u brojne tekstove akademskih autoriteta, publicista, nevladinih organizacija i socijalnih mreža, u kojima je predstavljena opasnost ponovnog zavođenja ideološkog jednoumlja u akademski suverenitet.
 
Pokretači peticije:
Udruženje ''Svitanje''
Udruženje ''Mladi muslimani''
Udruženje ''AKOS''
Udruženje ''Demus''