Bez žrtve ništa se ne može postići

U novom, 305 broju magazina SAFF, u anketnom tekstu odgovor na pitanje: ''Kako odgovoriti na sve učestalije verbalne i institucionalne nasrtaje na državu BiH - Zašto ne  postoji svebosanski patriotski blok?'', dao je i Edhem Bakšić, predsjednik našeg Udruženja: ''Krivi su prije svega Bošnjaci koji nisu u stanju da lične interese podrede općem interesu i nisu spremni da se žrtvuju u većoj mjeri za opću stvar. Ni oni islamski orijentirani Bošnjaci ne vide u islamskom učenju značaj kurbana, tj. žrtve bez čega se malo što može postići pa ne čudi danismo spremni da se zauzmemo ni za državu, ni za nacionalne interese, niti za bilo kakvu ideju. treba strpljivo, korak po korak, raditi napromjeni takvog stanja i ne dozvoliti da pesimisti, ublehaši i tvrdoglave osobe koje ne znaju sarađivati sa drugima vode glavnu riječ ni u jednoj sferi našeg života''.
(Fahrudin Sinanović)