Posjeta Bošnjacima Kosova

  • Štampa

U petak, 08. aprila 2011. godine u posjeti Bošnjacima u Prizrenu (Kosovo) bila je delegacija iz BiH u sastavu: mr. sci. Edin Ramić, savjetnik za povratak i dijasporu Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH; Anes Džunuzović, sekretar Udruženja ''Mladi muslimani''; te mr. sci. Admir Mulaosmanović, član Udruženja ''Mladi muslimani'' i uposlenik Instituta za istoriju Sarajevo.

Povod za posjetu bio je popis stanovništva na Kosovu i podrška bošnjačkoj zajednici tokom popisa. U sklopu posjete Prizrenu obavljen je sastanak sa liderima bošnjačkih političkih partija, aktuelnim i bivšim bošnjačkim poslanicima u Parlamentu Kosova, intelektualcima, predstavnicima NVO i novinarima. Pored ovog sastanka održana je i tribina ''Identitet Bošnjaka'' u Sali gradskog vijeća Prizrena, te na koncu i sastanak sa gradonačelnikom Prizrena prof. dr. Ramadanom Mujom u njegovom kabinetu.


Sastanak u hotelu ''Ambijent'':

U hotelu ''Ambijent'' u Prizrenu goste iz BiH dočekali su bošnjački politički subjekti, sadašnji i bivši poslanici u Parlamentu Kosova, predstavnici NVO, te intelektualci i novinari. Domaćini su upoznali goste o mnogim problemima koje bošnjačka nacionalna zajednica ima u ovom trenutku: a) Nemogućnost putovanja u BiH zbog nepriznavanja dokumenata Kosova od strane BiH. Ovo je posebno izražen problem za studente sa Kosova koji studiraju u BiH; b) Zatim problem nedostatka udžbenika na bosanskom jeziku za učenike Bošnjake; c) Razgovaralo se o popisu stanovništva koji je u toku, a što je bilo razlogom posjete Bošnjacima Kosova; d) Bošnjački politički lideri sa Kosova predložili su da BiH otvori svoje predstavništvo u Prištini ili Prizrenu gdje bi se Bošnjaci Kosova mogli obavještavati ili mogli sređivati dokumenta za putovanje u BiH.


    

Tribina ''Identitet Bošnjaka'':

U prepunoj dvorani ''Bijele kuće'' (općinska administrativna zgrada) u Prizrenu održana je tribina ''Identitet Bošnjaka'' čiji uvodničar je bio mr. Admir Mulaosmanović. Prije njega skupu se obratio Edin Ramić u ime Bakira Izetbegovića. Tribini su pored bošnjačkih političkih predstavnika sa Kosova učestvovali i predstavnici NVO-a, novinari, intelektualci, te građana iz općina Prizren, Dragaš i Peć. Edin Ramić se najprije zahvalio na gostoprimstvu te prenio selame od člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Gospodin Ramić je istakao da se nakon stabilizacije situacije u BIH otvorila mogućnost za postavljanje pitanja položaja onih Bošnjaka koji žive van BiH. "S tim u vezi je gospodin Izetbegović pri svom kabinetu imenovao savjetnika za povratak i dijasporu i u narednom periodu, politički predstavnici te predstavnici civilnog sektora, imaće adresu u BiH gdje se mogu obratiti i onda će probleme koji su evidentirani početi rješavati", istakao je Ramić. "Kada je u pitanju odnos BiH prema dijaspori reći ću da mi institicionalno nismo bili u mogućnosti pomoći rješavanju problema onih koji se osjećaju vezanim za maticu. Vjerujem da je to vrijeme iza nas i da ćemo sve više biti prisutniji tamo gdje žive Bošnjaci van BiH. Naša evropska perspektiva će nas dovesti do toga da imamo stabilnu državu u kojoj će proces odlučivanja biti daleko jednostavniji i efikasniji, naravno i nakon našeg ekonomskog jačanja bićemo u poziciji da pomognemo i onima koji takvu pomoć i trebaju imati. Mi smo jedna od rijetkih država u regionu koja još zvanično nije priznala Republiku Kosovo, to svakako sa sobom nosi niz problema koji se tiču onih značajnih pitanja i sloboda koju proklamira EU, nažalost, vi na primjer, imate problem i da dođete u BiH, nadam se ćemo u skorijem periodu, vodeći računa o iskustvima drugih država, uspjeti rješiti taj problem i koliko-toliko olakšati proces kretanja ljudi, robe i omogućiti u nekoj doglednoj budućnosti stabilizaciju u regionu. Nadamo se da će se položaj Bošnjaka na Kosovu popraviti. Vi imate veliki broj stranaka, kojima je ciljna grupa bošnjačko biračko tijelo, nadam se da će sve to voditi u pravcu borbe za identitet bošnjačkog naroda i da ćemo u narednom periodu imati snažniji uticaj na taj način kroz institucije Kosova, a da će institucionalna povezanost BiH sa Bošnjacima na Kosovu odvijati se u nekoliko faza. Na početku imamo formalno-pravno stanje u kojem BiH nije priznala Kosovo, nadamo se da će saradnja, prije svega sa nevladinim sektorom te kulturnim institucijama koji okupljaju Bošnjake Kosova rezultirati boljitkom i nakon toga ćemo moći intitucionalno sređivati i uokviriti naše odnose. Moramo zajednički sačuvati identitet Bošnjaka u obrazovanju, kulturi, i kasnije vezano za neka druga pitanja, koja, u skladu sa Evropskom Konvencijom o pravima manjina treba da uživaju Bošnjaci Kosova. Mi smo danas upoznati sa vašim problemima, no stoji sa naše strane da ćemo uskoro početi rješavati te vaše probleme i da ste vi uvijek dobrodošli u BiH, kako vaši politički predstavnici, nevladine organizacije i građani jer su nam svakako potrebni kontakti i nadam se da ćemo vam uspjeti pomoći", podvukao je na kraju svog izlaganja Ramić.
Magistar Mulaosmanović se osvrnuo na historijsku povezanost BiH i Kosova, te da Bošnjaci na Kosovu imaju pet partija te mnoštvo nevladinih organizacija što ukazuje na to da "ovdje postoji jedna jaka Bošnjačka političko-kulturna scena. Vjerujem da će proces koji je otpočeo dovesti do toga da Bošnjaci koji žive na Kosovu dobiju Ustavom, i u svakom drugom smislu, poziciju koja im pripada i treba, vjerujem i nadam se, da će novoformirana vlast u BiH sa gospodinom Izetbegovićem vrlo brzo uspostaviti političko-kulturne odnose između Bošnjaka koji žive na Kosovu i matice BIH'', rekao je Mulaosmanović. U nastavku izlaganja Mulaosmanović je govorio o povezanosti Bošnjaka u regionu te historijskim vezama.
Anes Džunuzović je kao sekretar Udruženja ''Mladi muslimani'' koja je NVO, ponudio saradnju svim nevladinim organizacijama Bošnjaka na Kosovu, a sa ciljem jačanja njihove pozicije na Kosovu. Istakao je da se neka krucijalna pitanja i problemi koje imaju Bošnjaci Kosova mogu riješiti preko NVO-a dok se ne uspostave diplomatski odnosi. Posebno naglasivši mogućnost rješavanja pitanja udžbenika na bosanskom jeziku kroz saradnju NVO organizacija iz BiH i Kosova.


Sastanak sa gradonačelnikom Prizrena prof. dr. Ramadanom Mujom i saradnicima:

U delegaciji koja je posjetili gradonačelnika Ramadana pored gostiju iz BiH prisustvovali su i bošnjački politički predstavnici, te poslanici u Parlamentu Kosova: Emilija Redžepi, Hamza Balje, Duda Balje i Rasim Demiri, te Ćerim Bajrami ispred konsultativnog vijeća za zajednice pri uredu predsjednika Kosova, ujedno i domaćin visokoj delegaciji BiH iz Sarajeva.