Posjeta Ali Rustama, premijera Melake, oblasti u Maleziji

100_06011U srijedu, 27.10.2010. godine u posjeti našem Udruženju bio je Ali Rustam, premijer Melake, jedne od oblasti u Maleziji. U pratnji gospodina Ali Rustama bio je njegov domaćin u BiH Amer Bukvić, direktor BBI banke. Posjeta je bila nenadana i spontana, ali vrlo konstruktivna.

Gospodin Ali Rustam je već imao određena saznanja o Udruženju ''Mladi muslimani'', posebno o aktivnostima mladomuslimana iz ranijeg perioda, a sada se uvjerio da i u novim generacijama ima snažnog potencijala tako da nije skrivao svoje impresije.

100_05971