Adnan Hašim iz Malezije u posjeti Udruženju ''Mladi muslimani''

U petak, 16. augusta 2019. godine u posjeti Udruženju ''Mladi muslimani'' bio je Adnan Hašim iz Malezije. Gospodin Hašim bio je oficir u Malezijskom kontingentu snaga UN-a u BiH i tada je posjećivao Udruženje ''Mladi muslimani'', zavolio je u to vrijeme Bosnu pa se nakon više od dvije decenije vratio u posjetu Bosni. Iskoristio je priliku za ponovnu posjetu našem Udruženju, kako bi se upoznao o sadašnjim aktivnostima i projektima Udruženja. Trenutno gospodin Hašim ima privatnu srednju školu u Maleziji. Gospodina Hašima primio je predsjednik Udruženja Edhem Bakšić sa saradnicima.