Ženska sekcija organizirala tribinu "Bošnjačka porodica i kultura ponašanja"

 

                         

 

U prijatnom druženju i razgovoru 20.februara održana je tribina na temu ”Bošnjačke porodice I kultura ponašanja”.

Na početku je hafiza Fatima Camić proučila ašere. A uvodnu riječ je dala prof. Amila Fočo govoreći o ciljevima udruženja "Mladi muslimani" i predstavila predavača Mevlidu Serdarević, koja je veliki istraživač bošnjačkih porodica.

U svom izlaganju Serdarević je govorila o Bošnjakinjama, borcima, koje su pokazale veliku hrabrost i junaštvo boreći se puškama protiv agresora. Ta borba se ogleda i danas jer žene obnašaju različite odgovorne dužnosti kao što su ministrice, načelnici, hraniteljice porodica, profesori, direktori, menadžeri itd. Zatim je govorila o običajima unutar porodice i diplomatskom ophođenju žene prema mužu kao izraz poštovanja a ne potčinjenosti.

Nakon predavanja razvila se diskusija, a stihove iz Mevlidinih knjiga čitala je Emina Obeji što je skup naročito zainteresovalo i zabavilo.

Na kraju je predavaču uručena hedija od strane Udruženja.