Gost Nezim Halilović Muderris. Ciklus predavanja generala i oficira Armije RBiH.


Udurženje „Mladi muslimani“ u okviru ciklusa predavanja generala i oficira Armije RBiH (koja za cilj imaju osvježavanje vrijednosti i vraćanje ugleda Armiji RBiH, kao i sjećanje na period agresije na BiH) organiziralo je u srijedu 31. 1. 2018. godine u prostorijama Udruženja u Sarajevu tribinu na kojoj je gost predavač bio Nezim Halilović Muderris, komadant 4. muslimanske brigade, te dobitnik najvećih ratnih priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatni grb sa mačevima.

Predavanje pod naslovom „Moj ratni put“ i specifičan dar umjeća lijepog pripovjedanja obezbjedile su prisutnima razumijevanje šire slike agresije na BiH, posebice na prostoru Konjica, ali i uloge običnih ljudi - boraca u borbi za svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Predavač je u svom ekspozeu naglasio nekoliko važnih neodvojivih elemenata, kao što su važnost naglašavanja termina agresija na BiH, koja je defacto i izvršena, kao i termina genocid koji se u BiH dogodio. Također je predavač pojasnio da su ovakva predavanja veoma značajna za mlade ljude da saznaju šta se dešavalo u periodu 1992 – 1995. godine jer u obrazovnom sistemu nemaju mogućnost saznanja takvih informacija i istine.

Tokom predavanja, Muderris je slikovito govorio o svom uključenju u Armiju RBiH, nizu dešavanja na organizaciji otpora, konstantno dodajući niz konkretnih događaja koji su slušaocima bili posebno interesantni. Ono što je Predavač konstantno podvlačio jeste upravo značaj običnog vojnika, njegov značaj i značaj sjećanja i spominjanja tih ljudi, posebno šehida.

Svoje predavanje Muderris je završio jednom značajnom porukom svima prisutnima, da se sjećanje na ovaj period ne smije zaboraviti, da se mlađi naraštaji moraju upoznavati sa ovim dijelom bosanskohercegovačke historije, a to bi se na najbolji način moglo postići pisanjem knjiga, priča, sjećanja učesnika, jer se na taj način jedino može sačuvati od zaborava.