Mladi muslimani na BESADER-ovoj manifestaciji u Ankari

Od 15. Do 19. marta u Ankari je održana manifestacija u organizacije Udruženja BESADER iz Istanbula. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja se održava svake godine, a na kojoj se okupe studenti sa područja Balkana koji studiraju u Turskoj, te prisustvuju predstavnici pojedinih NVO i medija iz balkanskih zemalja. Ove godine skupu je prisustvovalo blizu 1.000 osoba, a dominirali su studenti. Ove godine odvojene su bile manifestacije za studente i studentice, ali je sadržaj bio identičan.

Radni dio manifestacije trajao je tri dana, programa manifestacije sadržavao je predavanja u jutarnjim satima od strane uglednik alima iz zemalja Balkana, a predavač iz Bosne i Hercegovine bio je prof.dr. Zuhdija Adilović, profesor na Islamskom fakultetu u Zenici. U popodnevnim satima održavane su radionice studenata na kojima su diskutirali o studentskim, ali i društvenim temama zemalja iz kojih dolaze, a što je vrlo značajno zbog upoznavanja svih studenata, bez obzira na zemlju iz koje dolaze, o značajnim temama koje su aktuelne u zemljama Balkana. Ove radionice, kao i sportske aktivnosti studenata, predstavljaju i suštinu cijele manifestacije jer omogućavaju studentima, bez obzira iz koje zemlje dolaze i kojoj nacionalnosti pripadaju,  da se bliže upoznaju, stvore trajna prijateljstva, koja će u budućnosti koristiti i zbližavanju samih zemalja kroz polja politike, ekonomije umjetnosti, kulture, sporta, odnosno, oblastima kojima se studenti budu bavili kada završe studije. U okolnostima koje sada imamo, ta saradnja je jako loša, posebno između Bosne i Hercegovine i Kosova, te Albanije; a ako gledamo kroz nacionalnu prizmu između Bošnjaka i Albanaca prije svega, a da ne govorimo o odnosima sa manjim balkanskim narodima poput Čerkeza, Pomaka ili Torbeša.

Pored studentskih radionica, u popodnevnim satima su održavane i radionice, odnosno susreti NVO iz zemalja Balkana, što jer također značajno zbog stvaranja, produbljivanja i jačaja saradnje na polju kulture, umjetnosti...

U večernjim satima, održavani su susreti studenata Bošnjaka bez obzira na zemlju iz koje dolaze, sa delegacijama NVO, novinara iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka, što je također značajno za upoznavanje studenata sa aktuelnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, te Sandžaku, Srbiji i Crnoj Gori. Razgovaralo se o politici, o budućnosti, perspektivama studenata. Posebno je bilo značajno, sudeći po interesu studenata, razgovarati o političkim dešavanjima u Bosni i Sandžaku, a o čemu je  kao poslanik u Parlamentu Srbije ispred SDA Sandžaka jasnije mogao govoriti Enis Imamović.

 

Delegaciju iz Bosne i Hercegovine na manifestaciji činili su: prof. dr. Zuhdija Adilović, Islamski fakultet u Zenici; Nazif Horozović, predstavnik Udruženja ‘’Život’’; Zineta Horozović, predsjednica Ženske edukativne organizacije ‘’Iskra’’; Mensur Aličković, novinar Radio BIR; Sanadin Voloder, novinar portala akos.ba; Anes Džunuzović, sekretara Udruženja ''Mladi muslimani'' i novinar MTV Igman; Zehra i Amar Adilović, kao koordinatori BESADER konferencije iz Bosne i Hercegovine; te ispred Udruženja ''Mladi muslimani'' - hfz. Fatima Camić (studentica FIN-a), Alma Kubura (studentica FIN-a), Merjem Brković (studentica IUS-a) i Merjem Mekić (studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu).