Održana Studentska konferencija o Aliji Izetbegoviću

Udruženje ''Mladi muslimani'' u saradnji sa Fondom ''Bošnjaci'' i Muzejom ''Alija Izetbegović 1925-2003'' organiziralo je Studenstsku konferenciju o Aliji Izetbegović ''Bosna prije svega''. Konferencija je održana 22. oktobra u Gazi Husrev-begovoj biblioteci sa početkom u 11 sati. Ućešće na Konferenciji uzelo je devet studenata sa Sarajevskog univerziteta i Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu. Konferencija je imala tri panela, a skupu su se obratili i Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva BiH; Edhem Bakšić, predsjednik Udruženja ''Mladi muslimani''; Šahin Kerla, direktor Fonda ''Bošnjaci''; Adnan Žiško, direktor Muzeja ''Alija Izetbegović 1925-2003'', te prof. dr. Admir Mulaosmanović mentor studentima učesnicima Konferencije.

 

  • Učesnici prvog panela bili su: Adna Mešanović (IUS) ''Školovanje i profesionalni život Alije Izetbegovića''; Armin Džunuzović (FF UNSA) Alija Izetbegović i mladomuslimanski pokret''; Dino Proha (FF UNSA) ''Alija Izetbegović - Lider i predsjednik''
  • Učesnici drugog panela bili su: Alma Kubura (FIN) ''Izetbegovićev odnos prema predstavnicima međunarodne zajednice''; Merjem Mekić (FF UNSA) ''Alijina vizija SAD-a''; Aziz Skopljak (FIN) ''Odnos Alije Izetbegovića prema ulemi i IZ''
  • Učesnici trećeg panela bili su: Aida Sadiković MEhonić (FF UNSA) ''Zatvorski dani Alije Izetbegovića - vrijeme produktivnosti''; Fatima Camić (FIN) ''Temeljne ideje 'Islamske deklaracije'''; Merjem Brković (IUS) ''Politička vizija Alije Izetbegovića'' 

Konferencija je protekla u najboljem redu, a svi prisutni su iskazali zadovoljstvo izlaganjima učesnika. U narednom periodu organizatori će izdati  izbornik radova sa ove Konferencije