Podjela prehrambenih paketa doniranih od organizacije Muslim Aid

  • Štampa

Sredinom ramazana organizacija Muslim Aid donirala je našem Udruženju 25 prehrambenih paketa. Paketi su podjeljeni na prostoru osnovnog odbora Trnovo, na prostoru općine Trnovo, u četiri mjesne zajednice koje pripadaju Federaciji BiH: Delijaši, Trebečaj, Dejčići i Šabići, i to u selima: Dejčići, Dujmovići, Brutusi, Gaj, Šabanci, Delijaši, Sjeverovići, Bobovica, Rakitnica. U dijelu Trnova koji pripada RS-u paketi su podjeljeni u selima: Turovi, Kijevo, i u samom gradu.


Paketi su podjeljeni socijalno ugroženim, starim, iznemoglim i invalidnim stanovnicima Trnova.
Svi paketi su podjeljeni direktnim posjetama predsjednika O.O. Trnovo Osmana Dedića i potpredsjednika našeg Udruženja Zejnila Durme.