Šamar

Jedan mladić vrativši se sa studija iz inostranstva, zatražio je od svojih roditelja da mu nađu učenjaka koji bi mogao odgovoriti na njegova 3 pitanja.

Nakon nekog vremena oni su našli jednog islamskog alima voljnog da se sastane sa momkom, da ga sasluša i pokuša da mu odgovori na postavljena pitanja.


Njihov susret je protekao otprilike ovako:


Mladić : Hoćeš li mi reći ko si?

Učenjak : Ja sam čovjek kao i ti, jedno od Božijih stvorenja i jedan od Allahovih dž.š. poniznih robova.

Mladić: Volio bih da ti postavim tri pitanja, ali sumnjam da ćeš moći na njih da odgovoriš.

Učenjak: InshaAllah, ako bude Božija volja, mislim da ću biti u mogućnosti da odgovorim na tvoja pitanja.

Mladić : Jesi li siguran? Mnogi mi nisu mogli dati zadovoljavajući odgovor.

Učenjak : Dat ću sve od sebe, pa šta bude.

Mladić : U redu, pitanja su :


1. Da li Bog postoji? Ako da, pokaži mi Njegov lik.


2. Sto je takdir (sudbina) ?


3. Ako je šejtan (sotona) stvoren od vatre, i na kraju će biti bačen u pakao koji je isto tako od vatre, hoće li mu i može li mu paklena vatra naškoditi?

Učenjak stade, zamisli se malo, priđe i snažno ošamari mladića.

Mladić: Hej! Zašto si se naljutio i zašto me ovako jako udari? Samo sam postavio svoja pitanja. Ako znaš odgovor treba da mi odgovoriš, a ako ne ništa. Tražit ću ko zna. Ne treba da me šamaraš.

Učenjak : Polahko. Smiri se. Nisam se naljutio, nemam razloga. Ovaj šamar je samo jednostavan odgovor na tvoja pitanja.

Mladić : Kako, zašto? Ne razumijem.

Učenjak : Polahko, razmujet ćeš. Smiri se. Kako se sada osjećaš nakon ovog šamara?

Mladić : Loše! Boli me! Šta očekuješ da ti kažem?

Učenjak : Znači, vjeruješ da bol postoji?

Mladić : Naravno!

Učenjak : Pokaži mi njen lik!

Mladić : Zastavši, mucajući mladić progovori: "E to ne mogu učiniti".

Učenjak : U redu. To ti je odgovor na tvoje prvo pitanje. Svi mi osjećamo postojanje Svemogućeg Allaha dž.š. bez da vidimo Njegov lik.

Učenjak : Sinoć, jesi li sanjao da ću te ošamariti ?

Mladić : Ne.

Učenjak : Jesi li uopće razmišljao o tome da ću te ošamariti?

Mladić : Ne.

Učenjak : Jesi li ikada mislio da ćeš dobiti šamar od mene zbog ovih pitanja?

Mladić : Nisam.

Učenjak : E, to ti je takdir dragi prijatelju. To je tvoja sudbina i odgovor na drugo pitanje.

Učenjak : Da nastavimo. Moja ruka kojom sam te ošamario, od čega je?

Mladić : Od mesa, kostiju, kože, naravno.

Učenjak : A tvoje lice, od čega je ono ?

Mladić : Pa isto od toga.

Učenjak : I što osjećaš nakon što sam te ošamario?

Mladić : Bol, rekao sam.

Učenjak : E, vidiš. Bez obzira što su i šejtan (sotona) i pakao od vatre, Božijom voljom pakao će biti veoma bolno mjesto za njega. Sad sam ti odgovorio i na tvoje treće pitanje.

Učenjak: I jesi li zadovoljan odgovorima?

Mladić: Jesam. Veliko vam hvala. Da Vas uzvišeni Gospodar nagradi, da vas još dugo poživi i da mi još puno toga od Vas naučimo.

Učenjak: Amin!

Tako se i rastaše.....