Alija je rekao da rata neće biti

Za one koji ne vole našeg predsjednika

Koliko samo ljudi u svijetu poštuje Aliju! Ako to rade iz licemjerstva, onda vrijedi Bosna. Ako to rade iskreno, onda vrijedi Alija. Ako vrijedi Alija, nemoguće je da ne vrijedi Bosna. Zaista u dubini duše osjećam da bih se i kao neko ko nije musliman, Bošnjak i Bosanac, stidio, kada ne bih imao dužno poštovanje prema tom čovjeku.

Kada Allah zavoli nekog roba, naredi melecima da govore: <> Ne znam da li su meleci pozivali da se voli Alija, ali znam da su ga voljeli muslimani.

Da li mu zamjeramo neke male stvari? Naravno. U tome je očit dokaz da ga ne uzdižemo na ravan božanstva, niti Božjih poslanika. Time se povećava naša ljubav i iskrenost prema njemu kao predsjedniku, čovjeku i muslimanu. Mnogi narodi su imali velike lidere ali i mnogi su pali na ispitu vrijednovanja tih lidera. Nisu im zamjerali neke male stvari pa je došlo do kulta ličnosti čiji je plameni jezik sagorijevao bereket na relaciji zaslužnog lidera i odanog naroda.

Neki su mu prebacivali zbog njegove elastičnosti. To su oni koji bi upravljali bolje od njega, odmah, prvi dan. To su zapravo oni koji bi upravljali samo jedan dan.

Neki su mu zamjerili zbog njegove iskrenosti koju - diplomatija ne trpi. On je po prirodi iskren čovjek. A i da nije, kakvu je on to laž mogao prodavati? Bosna je suviše mala zemlja da bi plasirala velike laži. Bosna je suviše velika zemlja da bi opstajala na maloj laži.

On je rekao da rata u Bosni neće biti, i da je za rat potrebno dvoje. Rat je ipak bio. Je li Alija slagao ili pogriješio? Nije, jer rata nije ni bilo. Rata, koji je po definiciji oružani sukob dviju ili više strana, nije ni bilo, barem u samom početku. Ako jedna strana ima oružje a druga nema, kako možemo spominjati oružani sukob dviju strana. Bila je agresija, bio je genocid, pa se nenaoružana strana nekako naoružala, ne zbog rata nego zbog opstanka. Rat je širok pojam i o njemu se može govoriti u raznim kontekstima. Alija je to znao, ali ga nisu razumjeli oni koji nisu poznavali prostor i vrijeme u kom je on to rekao. Neki bi ga i dan danas rado upitali zašto onda nije rekao da će biti genocid. A da li takvi, koji bi ga to upitali, zaista vjeruju da je bio genocid?­­ Zašto traže grešku u Aliji? Zašto je ne traže u konvencijama, poveljama, Evropi, UN-u i...?! Kako ga možemo osuđivati što je vjerovao tome, a sami želimo da uđemo u Evropu pod zagrljaj njenih konvencija i povelja?!