Harun Yahya: ISLAM PROKLINJE TEROR

Terorističke napade na dva velika grada Sjedinjenih Američkih Država, koji su organizirani septembra 2001. godine u kojima su poginula ili ranjena nedužna lica, kao muslimani oštro osuđujemo.

 

Tema ove knjige predstavlja činjenicu da jedna Božanska vjera apsolutno ne može bitiizvor ovog vandalizma, a naročito činjenicu da u islamu nema mjesta teroru. Ova činjenica se sasvim jasno očituje kroz Kur’an, kao osnovni izvor islama, i kroz praksu, prvoMuhammeda, a. s., a onda i svih muslimanskih vladara koji su živjeli u historiji. Ne smije se zaboraviti da je među ljudima poginulim u New Yorku ili u Washingtonu biloonih koji vole Isaa, a. s., - kršćana, onih koji vole Musaa, a. s., - jevreja, a, isto tako, i muslimana.

Nastranu oprost od strane Allaha, dž. š.! Ubijanje ovih nedužnih ljudi veliki je grijeh koji će rezultirati džehennemskim azabom! Vjernik, odnosno osoba koja u sebi nosi strah od Allaha, dž. š., ni pod kojim okolnostima ne može počiniti takvo nešto! Vjera naređuje ljubav, milost i mir. Što se tiče terora, on predstavlja suštu suprotnost vjeri; nemilosrdan je i zahtijeva prolijevanje krvi, ubijanje, bol! Prema tome, kada se traže akteri terora, ne treba ih tražiti u religioznosti već - u ateizmu. Nije bitno ime koje nose teroristi, nije bitno šta piše u njihovim ličnim kartama. Ako jedan čovjek bezdušno ubija nevine ljude, on je ateist, a nikako vjernik. Iz tog razloga, krajnje su pogrešni termini “islamski”, “jevrejski” ili “kršćanski terorizam”.

U Božanskim vjerama apsolutno nema mjesta teroru! Naprotiv, akcije koje nazivamo terorom, odnosno ubistvo nevinog stanovništva, prema islamu, veliki su zločin, a muslimani su zaduženi da sprečavaju ove akcije i da uspostavljaju mir, spokojstvo i pravdu na Zemlji. U ovoj knjizi smo, u svjetlu kur’anskih ajeta i primjera iz historije, sa konkretnim činjenicama dokazali da se islam kategorično protivi i zabranjuje teror, da mu je cilj uspostavljanje mira i spokojstva.

 

Harun Yahya: ISLAM PROKLINJE TEROR - 20 KM