Da li Islamska zajednıca treba promijeniti odluku u pogledu razmaka između klanjača u toku namaza?

Glasanje je završeno


Statistika:

No Flash Player Installed


Broj glasača   22
Početak glasanja   2021-02-10 08:40:46
Kraj glasanja   2021-03-10 08:40:46