Da li Islamska zajednıca treba promijeniti odluku u pogledu razmaka između klanjača u toku namaza?


Statistika:

No Flash Player Installed


Broj glasača   18
Početak glasanja   2021-02-10 08:40:46
Kraj glasanja   2021-03-10 08:40:46